Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Áp dụng công thức: H = H0.e-λ.t với H0 = λ.N0;H = λ.N

Đơn vị độ phóng xạ là Bq hoặc Ci: 1 Ci = 3,7.1010 Bq.

Do đó phải tính theo đơn vị (j-1); thời gian đơn vị là giây.

2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

A. 25%.

B. 75%.

C. 12,5%.

D. 87,5%.

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án C

Câu 2: Một lượng chất phóng xạ Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là

A. 3,40.1011Bq

B. 3,88.1011Bq

C. 3,58.1011Bq

D. 5,03.1011Bq

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 3:Đồng vị Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 có chu kì bán rã T = 15h, Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 là chất phóng xạ β- và tạo đồng vị của magiê. Mẫu Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 có khối lượng ban đầu m0 = 24g. Độ phóng xạ ban đầu của Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

A. 3,22.1017 Bq

B. 7,73.1018 Bq

C. 2,78.1022 Bq

D. 1,67. 1024 Bq

Quảng cáo

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Câu 4:Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2 Ci. Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu ?

A. 6,54 lít

B. 6,25 lít

C. 6,00 lít

D. 5,52 lít

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Câu 5:Một lượng chất phóng xạ Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là

A. 3,40.1011Bq;

B. 3,88.1011Bq;

C. 3,58.1011Bq;

D. 5,03.1011Bq;

Hướng dẫn :

Tính chu kỳ bán rã T: Xem hướng dẫn câu 8.41, độ phóng xạ ban đầu H0 = λ.N0; độ phóng xạ tại thời điểm t = 12,5ngày là H(t) = Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 = 3,58.1011Bq

Đáp án C

Câu 6:Một khối phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu là H0, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt nhân ban đầu bằng nhau. Chu kì bán rã chúng lần lượt là T1 = 2h và T2 = 3h. Sau 6h độ phóng xạ của khối chật còn lại là

Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12
Quảng cáo

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án A

Câu 7:Cm là một nguyên tố phóng xạ với hằng số phóng xạ bằng 1,21.10-9 s-1. Ban đầu một mẫu có độ phóng xạ bằng 104 phân rã/s, thì độ phóng xạ sau 3650 ngày là

A. 0,68 Bq

B. 6,83.103 Bq

C. 6,83.102 Bq

D. 2,21.102 Bq

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Câu 8:Chất phóng xạ Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 có chu kì bán rã 5,33 năm, một đồng vị khác Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 không có tính phóng xạ. Một loại cooban tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12 với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 1:49. Độ phóng xạ ban đầu của 15 g hỗn hợp là

A. 97,4 Ci

B. 336 Ci

C. 274 Ci

D. 275 Ci

Hướng dẫn :

Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Đáp án B

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


hat-nhan-nguyen-tu.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác