Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp ánA. Phương pháp giải

1. Sử dụng định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc tới bằng góc phản xạ.

Quảng cáo

2. Sử dụng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, cùng chiều, có độ lớn bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật bằng khoảng cách từ gương đến ảnh. Tức là ảnh đối xứng với vật qua gương

Để vẽ ảnh của một vật qua gương phẳng có hai cách:

Cách 1:

Vẽ 2 tia sáng bất kì từ vật đến gương, sau đó vẽ hai tia phản xạ, đường kéo dài của hai tia phản xạ cắt nhau ở đâu thì đó là ảnh.

Cách 2:

Lấy đổi xứng ảnh với vật qua gương phẳng.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Quảng cáo

Đáp án:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, cùng chiều, có độ lớn bằng vật, khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

- Vẽ ảnh của vật sáng AB

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Ví dụ 2: Vẽ ảnh của vật sáng AOB sau:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Đáp án: Vẽ ảnh của vật sáng AOB:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi tia tới với mặt gương bằng 50°.

a) Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng?

b) Tìm góc tới và góc phản xạ?

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Đáp án:

a) Vẽ hình.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

b) Ta có:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Vì góc tới bẳng góc phản xạ nên: i = i' = 40°

C. Bài tập tự luyện

Bài 1: Hình vẽ nào dưới đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

 A. Hình a.

 B. Hình b.

 C. Hình c.

 D. Cả ba hình đều đúng.

Bài làm:

Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc tới bằng góc phản xạ.

Chọn B

Bài 2: Vẽ ảnh của vật AB qua gương phẳng.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Đáp án:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 3: Cho vật AB đặt trước một gương phẳng như hình vẽ:

Hãy vẽ ảnh A’B’ của vât AB qua gương phẳng

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Đáp án:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 4. Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình vẽ). Góc tạo bởi vật và gương phẳng bằng 60°.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a) Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng và cho biết góc tạo bởi giữa ảnh và mặt gương.

b) Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm A tới gương rồi phản xạ qua điểm N

Đáp án:

a) Vẽ ảnh của AB bằng cách lấy đối xứng qua gương

Vì ảnh và vật đối xứng nhau qua gương nên góc tạo bởi ảnh A’B’ và gương là 60°.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

b) Để vẽ tia sáng từ A đến gương phản xạ qua N thì ta lấy ảnh A’ đối xứng với A qua gương.

Từ ảnh A’ nối với N cắt gương tại điểm tới I’. Từ I’ nối với A đó là tia tới.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 5. Cho các hình vẽ a,b,c, dưới đây. Hãy vẽ tia phản xạ (hoặc tia tới) và xác định trên hình vẽ độ lớn của các góc tới i (hoặc góc phản xạ i’)

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 6. Hãy vẽ ảnh của một số vật đặt trước gương phẳng ở trường hợp sau

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài làm:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 7. Vẽ ảnh của vật sáng AB trong trường hợp sau

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài làm:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 8. Vẽ ảnh của vật sáng là tam giác ABC đặt trước gương như hình.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài làm:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 9. Trong các hình vẽ dưới đây, hãy vẽ các tia sáng xuất phát từ S đến gặp gương phẳng rồi phản xạ qua R

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài làm:

Bước 1: Lấy ảnh S’ đối xứng với S qua gương phẳng.

Bước 2: Nối S’ với R cắt gương tại điểm tới I

Bước 3: Nối S với I.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 10. Đặt hai gương phẳng vuông góc với nhau chiếu một tia sáng SI bất kỳ vào gương G1. Hãy vẽ đường đi của tia sáng qua G1, G2. Cho biết tia phản xạ qua G2 có phương như thế nào đối với tia tới SI?

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài làm:

Có 2 cách để vẽ:

Cách 1:

+ Vẽ tia phản xạ tại I, tia này gặp gương G2 tại J.

+ Tại J vẽ tia phản xạ.

Cách 2:

+ Vẽ ảnh S1 của S qua gương G1

+ Vẽ ảnh S2 của S1 qua gương G2

+ Tia phản xạ tại I có đường kéo dài đi qua S1, đến gặp G2 tại J

+ Tia phản xạ tại J có đường kéo dài đi qua S2.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.