Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hayPhương pháp xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng:

Bài toán 1: Xác định vùng đặt của mắt để nhìn thấy vật bằng cách vẽ hai tia tới từ vật sáng đến mép gương và vẽ tia phản xạ của các tia này. Vùng giới hạn bởi hai tia phản xạ này là vùng đặt mắt ta nhìn thấy vật.

Bài toán 2: Vẽ ảnh của mắt bằng cách lấy đối xứng qua gương. Từ ảnh này kẻ các đường tới mép gương (về phía trước gương). Vùng giới hạn bởi hai tia đó là vùng nhìn thấy của mắt.

Quảng cáo

Bài tập

Câu 1: Tại các cửa hiệu hớt tóc, để khách có thể quan sát phần sau gáy của mình chủ cửa hiệu cần phải đặt 2 gương phẳng như thế nào?

Để các khách có thể quan sát sau gáy của mình, chủ tiệm cắt tóc cần đặt 2 gương song ở hai bức tường đối diện nhau. 1 gương sau lưng khách, 1 cái trước mặt khách. Để ảnh sau gáy của khách ở gương sau lưng sẽ là vật đối với gương trước mặt khách và khác sẽ nhìn thấy ảnh của gáy trong gương thứ nhất này.

Câu 2: Cho một vật sáng AB đặt trước gương phẳng (như hình vẽ)

a. Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi gương phẳng.

b. Xác định và gạch chéo vùng đặt mắt có thể quan sát được toàn bộ ảnh A’B’.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

a) Có 2 cách để vẽ ảnh:

Cách 1: Vẽ ảnh của A và B bằng cách vẽ hai tia bất kì tới gương, sau đó nối A với B.

Cách 2: Lấy đối xứng AB qua gương.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

b) Xác định vùng nhìn thấy của mắt bằng cách từ A và B vẽ các tia tới đến mép gương và vẽ tia phản xạ. Đặt mắt trong vùng tia phản xạ ta sẽ nhìn thấy ảnh A’B’ của AB.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

Câu 3: Tại sao ở các phòng hẹp hoặc căn hộ có diện tích nhỏ, người ta thường khuyên lắp một gương phẳng lớn đối diện với cửa.

Gương phẳng có tác dụng phản xạ ánh sáng, nó tạo ra ảnh ảo cùng chiều và có kích thước bằng vật, ảnh cách vật một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. Khi treo gương lên tường nó sẽ tạo ra các ảnh ảo cùng chiều, cùng kích thước vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. Khi treo gương một cách khéo léo, ta có cảm giác căn phòng rộng gấp đôi, điều này tạo cảm giác dễ chịu cho người sống trong căn phòng đó.

Quảng cáo

Câu 4: Tại sao bác tài xế ngồi đằng trước xe mà vẫn nhìn thấy đằng sau xe dù không ngoái đầu lại?

Ở phía trước khoang lái có gắn một cái gương, mặt kính hướng về phía sau lưng bác tài xế, do vậy bác tài xế chỉ cần quay gương một góc thích hợp rồi nhìn vào kính là có thể thấy được những người và vật phía sau mà không cần ngoái đầu lại.

Câu 5: Trong hình dưới đây cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, có hai tia tới SI và SK chiếu tới gương.

a) Xác định ảnh của S

b) Vẽ hai tia phản xạ của SI và SK

c) Đánh dấu vị trí đặt mắt để nhìn được ảnh S’

d) Giải thích vì sao ta thấy được ảnh của S mà không hứng được ảnh.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

a) Có 2 cách vẽ ảnh của S.

Cách 1: Vẽ hai tia phản xạ IJ và KJ’, hai tia này có đường kéo dài cắt nhau ở đâu thì đó là ảnh S’ của S.

Cách 2: Lấy S’ đối xứng với S qua gương phẳng.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

b) Vẽ tia phản xạ của SI và SK bằng cách vẽ pháp tuyến tại I và K sau đó vẽ tia phản xạ theo định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc phản xạ bằng góc tới.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

c) Xác định vùng nhìn thấy của mắt bằng cách vẽ hai tia tới đến mép gương và vẽ tia phản xạ của các tia này. Vùng giới hạn bởi hai tia này là vùng mắt nhìn thấy ảnh S’ của S.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

d) Ta nhìn thấy ảnh của S vì có các tia phản xạ đi vào mắt ta, các tia phản xạ này có đường kéo dài cắt nhau, nên ảnh tạo ra là ảnh ảo. Vì vậy ta không hứng được ảnh này.

Quảng cáo

Câu 6: Hai quả cầu nhỏ A và B được đặt trước một gương phẳng như hình dưới đây. Đặt mắt ở vị trí nào thì nhìn thấy ảnh của quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia? Vẽ hình.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

Hai quả cầu A và B sẽ cho hai ảnh A’ và B’. Ta nhìn thấy các ảnh này do tia sáng từ vật đến gương phản xạ lại mắt ta. Tia phản xạ của tia tới từ vật A đến mắt ta thì ta nhìn thấy ảnh A’ của A. Tia phản xạ của tia tới từ vật B đến mắt ta thì ta nhìn thấy ảnh B’ của B. Vậy nếu tia phản xạ của A và B trùng nhau đi vào mắt ta thì ta sẽ thấy ảnh của quả cầu này che khuất ảnh của quả cầu kia.

Hình vẽ:

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

Câu 7: Một người đứng trước một gương phẳng đặt mắt tại M để quan sát ảnh của một bức tường song song với gương ở phía sau lưng như hình 5.11

a) Dùng hình vẽ xác định khoảng PQ trên tường mà người ấy quan sát được trong gương. Nói rõ cách vẽ

b) Nếu người ấy tiến lại gần gương thì khoảng PQ thay đổi thế nào?

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

a) Khoảng PQ trên tường mà người ấy quan sát được trong gương phải thỏa mãn điều kiện: Tất cả các điểm sáng nằm trên tường trong khoảng PQ đều có tia sáng phát ra đến đập vào mặt gương, bị phản xạ và đi vào mắt M của người quan sát. Vậy tia tới PI và QJ phải nằm trên đường kéo dài gặp ảnh M’ của M.

Cách vẽ:

+ Vẽ ảnh M’ của mắt M qua gương.

+ Nối điểm mép gương I và J với M’ và kéo dài ra sau cắt tường tại P và Q.

Như vậy mọi tia tới xuất phát từ một điểm bất kì trên tường nằm trong khoảng PQ trên tường đều cho tia phản xạ trên gương đi được vào mắt M.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

b) Nếu người ấy tiến lại gần gương hơn thì ảnh M’ của mắt M cũng tiến lại gần gương hơn, khi đó tia IP và JQ sẽ loe rộng hơn, suy ra khoảng PQ sẽ tăng lên.

Câu 8: Một nguồn sáng S được đặt trước một gương phẳng như hình 5.12.

a) Xác định khoảng không gian cần đặt mắt để có thể quan sát thấy ảnh của S.

b) Nếu đưa S lại gần gương hơn thì khoảng không gian này sẽ biến đổi như thế nào?

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

a) Để mắt M có thể quan sát thấy ảnh S’ của S thì mắt phải nằm trong vùng không gian chứa chùm tia phản xạ. Đó chính là vùng không gian giới hạn tạo bởi chìm phản xạ trên mép gương.

Xác định khoảng không gian cần đặt mắt

+ Vẽ ảnh S’ của S đối xứng qua gương.

+ Gọi I và J là các diểm nằm trên mép gương; Nối S’I và S’J

Vùng không gian trước gương giới hạn tạo bởi cùm phản xạ S’I và S’J như hình 5.12a là vùng có thể đặt mắt để có thể quan sát thấy ảnh của S’.

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

b) Nếu đưa S lại gần gương hơn thì ảnh S’ của S cũng tiến gần gương hơn, khi đó chùm phản xạ giới hạn bởi hai tia SI và S’J sẽ loe rộng hơn, nên khoảng không gian này sẽ tăng lên.

Câu 9: Đặt một gương phẳng trước một vật như thế nào thì nhìn thấy ảnh của vật lộn ngược so với vật? Vẽ hình minh họa.

Do tính đối xứng của ảnh và vật qua một gương phẳng, để ảnh lộn ngược so với vật thì cần đặt gương sao cho ảnh và vật cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc so với gương.

Hình vẽ minh họa:

Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay | Vật Lí lớp 7

Câu 10: Tại sao ở các xe cứu thương thường in ngược chữ AMBULANCE trước mũi xe?

Vì các dòng chữ khi phản xạ qua gương phẳng cho ảnh các dòng chữ ngược lại. Do đó các dòng chữ AMBULANCE được in ngược trên xe khi phản xạ qua kính của các xe phía trước sẽ cho dòng chữ AMBULANCE bình thường, nhằm giúp các phương tiện vận tải khác chạy trước xe cứu thương có thể đọc được dễ dàng thông điệp cấp cứu của xe phía sau để nhường đường cho xe cấp cứu.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.