Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 14 Bài 41 Phép chia | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 14 Bài 41 Phép chia - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 41 Phép chia sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 14.

Bài 41 Tiết 1 trang 14 - 15 Tập 2

Bài 1 Trang 14 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối (theo mẫu).

bài 41

Trả lời:

- Có 3 đèn ông sao, mỗi đèn có 5 cánh, tức là 5 cánh được lấy 3 lần nên em có phép nhân: 5 × 3 = 15

- Có 15 cánh sao, mỗi đèn ông sao có 5 cánh, nên ta có phép chia: 15 : 5 = 3

- Có 15 bông hoa, dán đều vào 3 đèn ông sao, nên ta có phép chia: 15 : 3 = 5. Vậy mỗi đèn ông sao có 5 bông hoa.  

bài 41
 

Bài 2 Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

bài 41

a) 

bài 41

b) 

bài 41

c) 

bài 41

Trả lời:

a)

bài 41

b) 

bài 41

c) 

bài 41

 Bài 3 Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 Số?

bài 41 

Trả lời:

Em thấy: 2 × 3 = 6 

Do đó: 6 : 2 = 3; 6 : 3 = 2 nên em có thể điền vào ô trống như sau:

bài 41

Bài 41 Tiết 2 trang 15 - 16 Tập 2

Bài 1 Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a) 

bài 41 

b) 

bài 41 

Trả lời:

Thực hiện các phép tính theo cột, em được kết quả như sau:

a) 

bài 41 

b)

bài 41 

Bài 2 Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

bài 41

Trả lời:

a) Có: 2 × 6 = 12 nên 2 cm × 6 = 12 cm, số cần điền vào ô trống là 12

12 : 2 = 6 nên 12 cm : 2 = 6 cm, số cần điền vào ô trống là 6

18 : 2 = 9 nên 18 cm : 2 = 9 cm, số cần điền vào ô trống là 9

b) 2 × 5 = 10 nên 2 kg × 5 = 10 kg, số cần điền vào ô trống là 10

10 : 2 = 5 nên 10 kg : 2 = 5 kg, số cần điền vào ô trống là 5

16 : 2 = 8 nên 16 kg : 2 = 8 kg, số cần điền vào ô trống là 8

c) 2 × 7 = 14 nên 2 l × 7 = 14 l, số cần điền vào ô trống là 14

14 : 2 = 7 nên 14 : 2 = 7 l, số cần điền vào ô trống là 7

20 : 2 = 10 nên 20 : 2 = 10 l, số cần điền vào ô trống là 10

Em điền được như sau: 

bài 41

Bài 3 Trang 16 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a) Chia băng giấy dài 6 cm thành 3 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

bài 41

bài 41 

b) Chia băng giấy dài 6 cm thành 2 phần bằng nhau. Hỏi mỗi phần dài bao nhiêu 

xăng – ti – mét?

bài 41 


bài 41 

Trả lời:

a) Băng giấy dài 6 cm, chia đều thành 3 phần bằng nhau nên ta có phép chia: 6 : 3 = 2

Bài giải

                                                                 bài 41 

b) Chia băng giấy dài 6 cm thành 2 phần bằng nhau nên ta có phép chia: 6 : 2 = 3

Bài giải

bài 41

Bài 4 Trang 16 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Rô – bốt chia 15 l nước mắm vào các can, mỗi can 5 l. Hỏi được bao nhiêu can nước mắm như vậy?

bài 41

Trả lời:

Chia 15 l nước mắm vào các can, mỗi can 5 l nên ta có phép chia: 15 : 5 = 3

Bài giải

Có số can nước mắm như vậy là:

15 : 5 = 3 (can)

Đáp số: 3 can.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên