Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 97 Bài 67 Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 97 Bài 67 Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 97 Bài 67 Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bài 67 Tiết 1 trang 97 - 98 Tập 2

Bài 1 Trang 97 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

 bài 67

Trên chiếc kệ đồ chơi có: 

……khối ru-bích          ……cái đàn;

…… quyển sách          ……con búp bê;

…… cái ô tô            ……con gấu bông.

Trả lời:

Em đếm được trên chiếc kệ đồ chơi có: 

6 khối ru-bích          2 cái đàn;

7 quyển sách          1 con búp bê;

5 cái ô tô            3 con gấu bông.

Bài 2 Trang 98 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Quan sát lớp em học rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Lớp em có …… bạn nam và …… bạn nữ.

b) Trong lớp em, số bạn nam hay số bạn nữ nhiều hơn?

…………………………………………………………………

Trả lời:

Em đếm số bạn nam và bạn nữ trong lớp học của mình. Chẳng hạn:

a) Lớp em có 18 bạn nam và 12 bạn nữ.

b) Em thấy: 18 > 12 nên số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ.

Bài 3 Trang 98 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Xem số trang của mỗi chủ đề trong sách Toán 2 tập hai rồi thực hiện các yêu cầu.

a) Số?

Mỗi chủ đề có bao nhiêu trang?

Chủ đề

Chủ đề 10

Chủ đề 11

Chủ đề 12

Chủ đề 13

Số trang

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Chủ đề nào có nhiều trang nhất?

A. Chủ đề 10

B. Chủ đề 11

C. Chủ đề 12

D. Chủ đề 13

Chủ đề nào ít trang nhất?

A. Chủ đề 10

B. Chủ đề 11

C. Chủ đề 12

D. Chủ đề 13

Trả lời:

a) Em đếm số trang

Chủ đề 10 gồm các trang từ 40 đến 64. Như vậy có tất cả 25 trang. 

Chủ đề 11 gồm các trang từ 65 đến 78. Như vậy có tất cả 14 trang. 

Chủ đề 12 gồm các trang từ 79 đến 99. Như vậy có tất cả 21 trang. 

Chủ đề 13 gồm các trang từ 100 đến 109. Như vậy có tất cả 10 trang. 

Em điền vào như sau:

Chủ đề

Chủ đề 10

Chủ đề 11

Chủ đề 12

Chủ đề 13

Số trang

25

14

21

10

b) Em thấy: 10 < 14 < 21 < 25 nên Chủ đề 10 có nhiều trang nhất. Em khoanh vào A

Chủ đề nào có nhiều trang nhất?

bài 67

Vì 10 < 14 < 21 < 25 nên Chủ đề 13 có ít trang nhất. Em khoanh vào D

Chủ đề nào ít trang nhất?

bài 67

Bài 4 Trang 98 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Hỏi các bạn trong tổ em rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong tổ em:

Có …… bạn đi bộ đến trường.

Có …… bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe đạp.

Có …… bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe máy.

Có …… bạn đến trường bằng phương tiện khác.

Trả lời: 

Em thực hiện hỏi các bạn trong tổ rồi điền kết quả, chẳng hạn

bạn đi bộ đến trường.

 1 bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe đạp.

17 bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe máy.

10 bạn đến trường bằng phương tiện khác.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên