Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 31 Bài 46 Khối trụ, khối cầu | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 31 Bài 46 Khối trụ, khối cầu - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 46 Khối trụ, khối cầu sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 31.

Bài 46 Tiết 1 trang 31 - 32 Tập 2

Bài 1 Trang 31 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Khoanh màu đỏ vào chữ đặt dưới khối trụ, màu xanh vào chữ đặt dưới khối cầu.

 bài 46

Trả lời:

Quan sát các hình vẽ em thấy, hình B là khối trụ nên em khoanh màu đỏ, hình C là khối cầu nên em khoanh màu xanh. 

bài 46

Bài 2 Trang 31 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối (theo mẫu).

bài 46

Trả lời:

Quan sát hình vẽ, em thấy đèn lồng, lon nước và cục bin là khối trụ. Quả cam, quả bóng và địa cầu là khối cầu. Em nối như sau:

bài 46

Bài 3 Trang 32 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Người ta làm những chú hề bằng gỗ, ở đó có những khối dạng khối cầu. Em hãy quan sát hình vẽ rồi viết số thích hợp vào ô trống.

bài 46 

bài 46 

Trả lời:

a) Quan sát chú hề và đếm:

bài 46

Em thấy 1 chú hề như vậy có 7 khối gỗ dạng khối cầu.

b) Có 5 chú hề, mỗi chú hề có 7 khối gỗ dạng khối cầu, vậy để tính số khối gỗ dạng khối cầu của 5 chú hề, em thực hiện phép tính: 7 × 5 = 35. 

Vậy 5 chú hề như vậy có 35 khối gỗ dạng khối cầu.

Bài 4 Trang 32 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Trong bức tranh, tất cả các rô-bốt đều có thân dạng khối cầu hoặc khối trụ. Em hãy tô màu xanh cho rô-bốt có thân dạng khối cầu và màu đỏ cho rô-bốt có thân dạng khối trụ.

bài 46

Trả lời:

Quan sát bức tranh, em nhận dạng rô-bốt và tô màu thích hợp. 

bài 46
 

Bài 46 Tiết 2 trang 33 - 34 Tập 2

Bài 1 Trang 33 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

bài 46

Trong hình trên có:

a) Có …… vật dạng khối trụ.

b) Có …… vật dạng khối cầu.

Trả lời:

Quan sát bức tranh, em thấy:

Dạng khối trụ: giò lụa, lát giò lụa, cái thớt

Dạng khối cầu: 3 quả chanh

Trong hình trên có:

a) Có 3 vật dạng khối trụ.

b) Có 3 vật dạng khối cầu.

Bài 2 Trang 33 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

bài 46

Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

bài 46

Trả lời:

- Quan sát tranh ta thấy quy luật: hộp, trụ, cầu, hộp, trụ, cầu, hộp, trụ, … Vậy cứ sau khối trụ sẽ là một khối cầu. Em khoanh vào chữ cái C. 

bài 46

Bài 3 Trang 34 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối hai hình để ghép thành một khối cầu hoặc một khối trụ.

bài 46

Trả lời:

Quan sát hình thứ nhất, là một khối trụ được cắt dọc một phần.

Hình thứ hai là một khối trụ được cắt lát ngang.

Hình thứ ba là một khối cầu được cắt dọc.

Nên em nối như sau:

bài 46
 

Bài 4 Trang 34 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Xếp các hộp có dạng khối trụ thành các hình theo cách sau:

bài 46

Tính từ trái sang phải:

a) – Hình thứ ba có …… khối trụ;

     – Hình thứ tư có …… khối trụ.

b) Để xếp được hình thứ năm theo cách trên thì cần …… hộp.

Trả lời:

a) Thực hiện đếm các khối trụ, em thấy theo thứ tự từ trái qua phải

– Hình thứ ba có 6 khối trụ;

– Hình thứ tư có 10 khối trụ.

b) Em thấy:

Hình 1: có 1 khối: 

Hình 2: có 3 khối trụ: 3 = 1 + 2

Hình 3: có 6 khối trụ: 6 = 1 + 2 + 3

Hình 4: có 10 khối trụ: 10 = 1 + 2 + 3 + 4

Vậy hình thứ 5 sẽ có số khối trụ là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

Vậy để xếp được hình thứ năm theo cách trên thì cần 15 hộp.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên