Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 20 Bài 43 Bảng chia 2 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 20 Bài 43 Bảng chia 2 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 43 Bảng chia 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 20.

Bài 43 Tiết 1 trang 20 Tập 2

Bài 1 Trang 20 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

 bài 43

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính chia và điền được kết quả như sau:

bài 43

Bài 2 Trang 20 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Hai đoàn tàu A và B có các toa ghi phép tính như sau:

bài 43

a) Tính nhẩm các phép tính ở cả hai đoàn tàu.

b) ở đoàn tàu A, tô màu đỏ vào phép tính có kết quả bé nhất.

c) Ở đoàn tàu B, tô màu xanh vào phép tính có kết quả lớn nhất

Trả lời:

a) Có: 16 : 2 = 8; 10 : 2 = 5; 18 : 2 = 9; 12 : 2 = 6; 14 : 2 = 7; 6 : 2 = 3, 20 : 2 = 10, 8 : 2 = 4

b) Từ kết quả câu a ta thấy ở đoàn tàu A, phép tính 10 : 2 = 5 có kết quả bé nhất, nên tô màu đỏ

c) Từ kết quả câu a ta thấy ở đoàn tàu B, phép tính 20 : 2 = 10 có kết quả lớn nhất, nên tô màu xanh

bài 43
 

Bài 3 Trang 20 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi chuồng chim bồ câu có 2 cái cửa. Bạn Việt đếm được có tất cả 12 cái cửa. Hỏi có bao nhiêu chuồng chim bồ câu như vậy?

Trả lời: 

Có 12 cái cửa, mỗi chuồng chim có 2 cái cửa. Muốn biết có bao nhiêu chuồng chim bồ câu em thực hiên phép tính chia: 12 : 2 = 6 

Bài giải

Có số chuồng chim bồ câu như vậy là:

12 : 2 = 6 (chuồng)

Đáp số: 6 chuồng.

Bài 43 Tiết 2 trang 21 Tập 2

Bài 1 Trang 21 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số? 

a) 

Thừa số

2

2

2

2

2

Thừa số

4

8

6

5

9

Tích


b)

Số bị chia

8

16

12

10

18

Số chia

2

2

2

2

2

Thương


Trả lời: 

a) Em thực hiện phép tính nhân theo từng cột, em có: 

Thừa số

2

2

2

2

2

Thừa số

4

8

6

5

9

Tích

8

16

12

10

18

b) Em thực hiện phép tính chia theo từng cột, em có:

Số bị chia

8

16

12

10

18

Số chia 

2

2

2

2

2

Thương

4

8

6

5

9

Bài 2 Trang 21 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Số?

a) 

bài 43

b) 

bài 43

Trả lời:

a) Em thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải, em được:

bài 43

 b) 

bài 43

Bài 3 Trang 21 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Nối (theo mẫu).

bài 43

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính rồi nối kết quả với phép tính tương ứng:

8 : 2 = 4     

2 × 3 = 6

2 × 2 = 4

12 : 2 = 6

10 : 2 = 5

5 × 1 = 5

2 × 4 = 8

16 : 2 = 8

4 × 2 = 8

20 : 2 = 10

Em nối được như sau:

bài 43

Bài 4 Trang 21 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Chia 12 chiếc tất giống nhau thành các đôi tất. Hỏi có tất cả bao nhiêu đôi tất?

bài 43

Trả lời:

1 đôi tất gồm 2 chiếc tất

Có 12 chiếc tất chia thành các đôi tất, ta thực hiện phép tính chia: 12 : 2 = 6.

Bài giải

Có tất cả số đôi tất là:

12 : 2 = 6 (đôi)

Đáp số: 6 đôi tất.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên