Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 93 Bài 65 Biểu đồ tranh | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 93 Bài 65 Biểu đồ tranh - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 65 Biểu đồ tranh sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 93.

Bài 65 Tiết 1 trang 93 - 94 Tập 2

Bài 1 Trang 93 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Cho biểu đồ:

SỐ HÌNH BẠN NAM VẼ ĐƯỢC

 bài 65

Số?

a)  Mỗi loại có bao nhiêu hình?

bài 65

b) Số hình Nam vẽ được tất cả là … hình.

Trả lời: 

Em thực đếm như sau:

bài 65

a) Vậy em điền được:

bài 65

b) Để tính số hình Nam vẽ được tất cả, em thực hiện phép cộng: 7 + 6 + 5 + 4 = 22 (hình)

Số hình Nam vẽ được tất cả là 22 hình. 

Bài 2 Trang 93, 94 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Cho biểu đồ: 

SỐ HÌNH BẠN MAI CẮT ĐƯỢC

Hình tròn

bài 65

Hình tam giác

bài 65

Hình vuông

bài 65

a) Số?

Số hình của ba loại có tất cả là ……hình.

Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là …… hình.

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong các hình Mai cắt được, hình nào có số lượng ít nhất?

A. Hình tròn

B. Hình vuông

C. Hình tam giác

Trả lời:

a) Em quan sát biểu đồ và đếm được:

Bạn Mai cắt được 8 hình tròn, 5 hình tam giác, 7 hình vuông. 

Số hình của ba loại có tất cả là 8 + 5 + 7 = 20 hình.

Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là 8 – 5 = 3 hình.

b) Em thấy: 5 < 7 < 8 nên số hình tam giác cắt được ít nhất, em khoanh vào C.

bài 65

Bài 65 Tiết 2 trang 94 - 95 Tập 2

Bài 1 Trang 94 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Cho biểu đồ: 

SỐ ĐỒ CHƠI CỦA VIỆT

bài 65

Mỗi chấm tròn biểu thị cho 1 đồ vật

a) Số?

Việt có bao nhiêu đồ chơi mỗi loại?

bài 65

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Đồ chơi nào có ít nhất?

bài 65

Trả lời:

a) Em thực hiện đếm số đồ chơi, em điền được:

bài 65

b) Em thấy: 6 < 8 nên đồ chơi có ít nhất là máy bay. Em khoanh vào B

bài 65

Bài 2 Trang 95 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi con thỏ, rùa, sóc biểu thị bằng một chấm tròn. Trong khu rừng có 8 con thỏ, 6 con sóc, 5 con rùa.

Em hãy vẽ thêm số chấm tròn vào biểu đồ sao cho đủ số các con thỏ, sóc, rùa có trong khu rừng.

SỐ THỎ, RÙA, SÓC TRONG KHU RỪNG

bài 65

Trả lời:

Trong biểu đồ có:  6 con thỏ (6 chấm tròn), em vẽ thêm 2 chấm tròn nữa để có 8 con thỏ

                               5 con rùa nên số rùa đã đủ, em không cần vẽ thêm

                               5 con sóc (5 chấm tròn), em vẽ thêm 1 chấm tròn nữa để có 6 con sóc

bài 65

Bài 3 Trang 95 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Cho biểu đồ:

SỐ CÀ CHUA THU HOẠCH ĐƯỢC Ở BA KHU VƯỜN

bài 65

Số?

a) Số quả cà chua thu hoạc được ở mỗi vườn là:

Vườn A: ….       quả

Vườn B: …       quả

Vườn C: …       quả

b) Số quả cà chua ở vườn B nhiều hơn vườn A là ….. quả

c) Số quả cà chua ở cả ba khu vườn là …. quả

Trả lời:

a) Quan sát biểu đồ, số quả cà chua thu hoạch được ở mỗi vườn là:

Vườn A: 44 quả (4 túi mỗi túi 10 quả và 4 quả)

Vườn B: 50 quả (5 túi mỗi túi 10 quả)

Vườn C: 53 quả (5 túi mỗi túi 10 quả và 3 quả)

b) Số quả cà chua ở vườn B nhiều hơn vườn A là 50 – 44 = 6 quả

c) Số quả cà chua ở cả ba khu vườn là 44 + 50 + 53 = 147 quả

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên