Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 17 Bài 42 Số bị chia, số chia, thương | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 17 Bài 42 Số bị chia, số chia, thương - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 42 Số bị chia, số chia, thương sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 17.

Bài 42 Tiết 1 trang 17 - 18 Tập 2

Bài 1 Trang 17 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Nối (theo mẫu).

 bài 42

Trả lời:

Trong phép tính 14 : 2 = 7, em có số bị chia là 14, số chia là 2 và thương là 7, các phép tính chia khác em làm tương tự, em nối được như sau: 

bài 42

Bài 2 Trang 17, 18 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

a) Nối mỗi bài toán với bài giải rồi viết số thích hợp vào ô trống.

bài 42

b) Số?

Phép chia

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

Số bị chiaSố chiaThươngTrả lời:

a) Chia 15 bạn thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn, có số nhóm như vậy là: 15 : 5 = 3 (nhóm)

Chia đều 15 cái bánh vào 3 hộp. Mỗi hộp có số cái bánh là: 15 : 3 = 5 (cái bánh)

Em nối như sau:

bài 42

b) 

Phép chia

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

Số bị chia

15

15

Số chia

3

5

Thương

5

3

Bài 3 Trang 18 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Chia 8 bạn thành các cặp để đấu cờ. Hỏi có mấy cặp đấu cờ như vậy?

Trả lời:

Cặp = 2 (người)

Chia 8 bạn thành các nhóm, mỗi nhóm 2 người đấu cờ với nhau, muốn tìm số cặp ta làm phép chia 8 : 2 = 4. 

Bài giải

Có số cặp đấu cờ như vậy là:

8 : 2 = 4 (cặp)

Đáp số: 4 cặp.

Bài 42 Tiết 2 trang 18 - 19 Tập 2

Bài 1 Trang 18 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a)

Phép nhân

Thừa số

Thừa số

Tích

2 × 7 = 14

2

7

14

2 × 6 = 12
5 × 8 = 40
b) 

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

14 : 2 = 7

14

2

7

12 : 6 = 2
40 : 5 = 8
Trả lời:

a) 

Phép nhân

Thừa số

Thừa số

Tích

2 × 7 = 14

2

7

14

2 × 6 = 12

2

6

12

5 × 8 = 40

5

8

40

b)

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

14 : 2 = 7

14

2

7

12 : 6 = 2

12

6

2

40 : 5 = 8

40

5

8

Bài 2 Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Tìm thương trong phép chia, biết:

bài 42 

bài 42 

Trả lời:

Số bị chia là số đứng trước dấu chia

Số chia là số đứng sau dấu chia

Thương là số đứng sau dấu bằng

bài 42 

bài 42

Bài 3 Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

a) Từ ba số 2, 4, 8, em lập được hai phép chia là:

bài 42

b) Từ hai phép chia lập được ở câu a, hãy viết các số bị chia, số chia và thương tương ứng vào bảng sau:

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

(A)
(B)
Trả lời:

a) Có: 8 : 2 = 4; 8 : 2 = 4

Vậy từ ba số 2, 4, 8, em lập được hai phép chia là:

bài 42

b) Từ hai phép chia lập được ở câu a, hãy viết các số bị chia, số chia và thương tương ứng vào bảng sau:

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

(A)

8

2

4

(B)

8

4

2

Bài 4 Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Quan sát tranh rồi lập hai phép chia thích hợp:

bài 42

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy

15 bông hoa xếp thành 3 hàng, mỗi hàng có số bông hoa là: 15 : 3 = 5

15 bông hoa xếp thành một số hàng, mỗi hàng có 5 bông hoa, như vậy xếp được số hàng là: 15 : 5 = 3

(Hoặc 15 bông hoa xếp thành 5 cột, mỗi cột có số bông hoa là: 15 : 5 = 3)

Vậy em điền được như sau: 

bài 42 

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên