Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết 3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết 3 trang 7, 8 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 2.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết 3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 7 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ trống:

Gió lạnh, ào ào, mồ hôi

a) Gió lau khô ………… trên trán mẹ.

b) Nhiều người rất sợ những cơn ……….. đầu đông.

c) Trong cơn bão, gió ……….. thổi, cây cối ngả nghiêng.

Trả lời:

a) Gió lau khô mồ hôi trên trán mẹ.

b) Nhiều người rất sợ những cơn gió lạnh đầu đông.

c) Trong cơn bão, gió ồn ào thổi, cây cối ngả nghiêng.

2. (trang 7 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Vẽ tranh chiếc chong chóng em thích.

Trảlời:Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Bài tập mở rộng, nâng cao

1. (trang 8 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

2. (trang 8 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Khoanh vào chữ viết sai chính tả. Viết lại từng dòng sau khi sửa lỗi.

a) Một cơn dó thoảng qua làm bay mái tóc rài của bé.

b) Những ngọn gió buổi sáng xớm thật chong lành.

Trả lời:

Học sinh khoanh vào các chữ viết sai chính tả sau:

a) dó, rài

b) xớm, chong

Viết lại như sau:

a) Một cơn gió thoảng qua làm bay mái tóc dài của bé.

b) Những ngọn gió buổi sáng sớm thật trong lành.

3. (trang 8 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết những từ ngữ hoặc câu phù hợp dưới mỗi tranh

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Lốc xoáy

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Hoa bồ công anh đang bay trong gió

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên