Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 trang 5, 6, 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Chủ điểm 1 Bài 1 trang 5, 6, 7, 8 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 2.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 trang 5, 6, 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai)

Tiết 1 (trang 5)

1. Đọc (trang 5 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

TÔI LÀ GIÓ

Tôi là gió. Tôi sinh ra từ bao giờ, tôi cũng không nhớ nữa. Lớn lên, tôi đã thấy, mình chu du khắp nơi. Tôi nhiều bạn lắm. Những cánh chim không bao giờ mỏi khi bay cùng tôi. Những tán lá reo vui mỗi khi tôi ùa đến. Những cánh buồm căng lên khi tôi giúp chúng ra khơi. Và khi tôi lướt trên mặt biển, các bạn sóng lúc thầm thì, dịu êm, lúc ồn ào, dữ dội. Tôi đi vắng, các bạn đều nhớ tôi. Tôi vui vì được bạn bè yêu quý.

                                                                                                                  (Cẩm Anh) 

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng, chú ý các từ ngữ khó như: chu du, reo vui, sóng, …

 2. Trả lời câu hỏi (trang 5 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

 Khoanh vào câu trả lời đúng

a) Gió có những người bạn nào?

(1) Cánh chim, cánh buồm và biển

(2) Cánh chim, tán lá, cánh buồm và sóng

(3) Cánh buồm, biển và sóng

b) Những tán lá làm gì mỗi khi gặp gió

(1) Reo vui

(2) Thầm thì

(3) Ồn ào

c) Khi gió lướt trên mặt biển, các bạn sóng như thế nào?

(1) thầm thì, dịu êm và ồn ào

(2) lúc thầm thì, dịu êm, lúc ồn ào, dữ dội

(3) ồn ào và dữ dội và dịu êm

d) Khi gió đi vắng, các bạn của gió thế nào?

(1) các bạn đều nhớ

(2) các bạn đều vui

(3) các bạn đều buồn

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết 1 trang 5 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

(a) Khoanh vào ý (2) Cánh chim, tán lá, cánh buồm và sóng

(b) Khoanh vào ý (1) Reo vui

(c) Khoanh vào ý (2) Lúc thầm thì, dịu êm, lúc ồn ào, dữ dội

(d) Khoanh vào ý (1) các bạn đều nhớ

Tiết 2 (trang 6, 7)

1. (trang 6 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết từ ngữ trong bài đọc Tôi là gió nói về

- cánh buồm khi gió thổi:

- cánh chim khi bay cùng gió:

Trả lời:

- cánh buồm khi gió thổi: căng lên

- cánh chim khi bay cùng gió: không bao giờ mỏi

2. (trang 6 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) ch hay tr?

…..u du

….ở về

Cánh …..im

b) d, r hay gi?

….ó thổi

….ịu êm

….eo vui

Trả lời:

a) ch hay tr?

chu du                                            

trở về                                     

cánh chim

b) d, r hay gi?

gió thổi                                        

dịu êm                                    

reo vui

3. (trang 7 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống: ơi, ây, âm hay ưa (thêm dấu thanh nếu cần)

Ầm ầm s…. chớp

Gió cuốn m…. về

Mưa r…. lộp độp

M…. trườn qua đê.

                                                       (Theo Nguyễn Lãm Thắng)

Trả lời:

                           Ầm ầm sấm chớp

                           Gió cuốn mây về

                           Mưa rơi lộp độp

                           Mưa trườn qua đê.

                                                       (Theo Nguyễn Lãm Thắng)

Tiết 3 (trang 7, 8)

1. (trang 7 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ trống:

Gió lạnh, ào ào, mồ hôi

a) Gió lau khô ………… trên trán mẹ.

b) Nhiều người rất sợ những cơn ……….. đầu đông.

c) Trong cơn bão, gió ……….. thổi, cây cối ngả nghiêng.

Trả lời:

a) Gió lau khô mồ hôi trên trán mẹ.

b) Nhiều người rất sợ những cơn gió lạnh đầu đông.

c) Trong cơn bão, gió ồn ào thổi, cây cối ngả nghiêng.

2. (trang 7 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Vẽ tranh chiếc chong chóng em thích.

Trảlời:Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Bài tập mở rộng, nâng cao

1. (trang 8 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

2. (trang 8 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Khoanh vào chữ viết sai chính tả. Viết lại từng dòng sau khi sửa lỗi.

a) Một cơn dó thoảng qua làm bay mái tóc rài của bé.

b) Những ngọn gió buổi sáng xớm thật chong lành.

Trả lời:

Học sinh khoanh vào các chữ viết sai chính tả sau:

a) dó, rài

b) xớm, chong

Viết lại như sau:

a) Một cơn gió thoảng qua làm bay mái tóc dài của bé.

b) Những ngọn gió buổi sáng sớm thật trong lành.

3. (trang 8 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết những từ ngữ hoặc câu phù hợp dưới mỗi tranh

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Lốc xoáy

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết  3 trang 7, 8 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Hoa bồ công anh đang bay trong gió

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên