Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 17 trang 69, 70, 71, 72

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 17 trang 69, 70, 71, 72 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 17 trang 69, 70, 71, 72

Tiết 1 ươc ươt ươm ươp (trang 61, 62)

1. (trang 69 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc và trả lời câu hỏi

a) Đọc

CHÚ THỎ TINH KHÔN

Có một lần thỏ đến bờ sông, do mải chơi, thỏ bị cá sấu đớp gọn. Cá sấu kêu lên: “Hu! Hu!” để doạ thỏ.

Nằm trong miệng cá sấu, thỏ rất sợ, nhưng vẫn bình tĩnh tìm kế thoát thân. Thỏ nói:

- Bác ơi, bác kêu “Hu! Hu!” tôi chẳng sợ đâu. Bác kêu “Ha! Ha!” thì tôi mới sợ.

Nghe thỏ nói thế, cá sấu liền há to mồm kêu “Ha! Ha!”. Thỏ nhảy phốc khỏi miệng cá sấu rồi chạy biển vào rừng.

b) Trả lời câu hỏi

- Truyện có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào?

- Khi đến bờ sông, chuyện gì xảy ra với thỏ?

- Thỏ nói gì với cá sấu?

- Vì sao thỏ nhảy được ra khỏi miệng cá sấu?

Trả lời:

Học sinh đọc và trả lời:

- Truyện có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào?

Truyện có 2 nhân vật là: Thỏ và Bác cá sấu.

- Khi đến bờ sông, chuyện gì xảy ra với thỏ?

Khi đến bờ sông, thỏ bị cá sấu đớp vào bụng

- Thỏ nói gì với cá sấu?

Bác ơi, bác kêu “Hu! Hu!” tôi chẳng sợ đâu. Bác kêu “Ha! Ha!” thì tôi mới sợ.

- Vì sao thỏ nhảy được ra khỏi miệng cá sấu?

Thỏ nhảy được khỏi miệng cá sấu vì: Khi nói chữ Ha Ha, miệng nói mở rộng, há to nên Thỏ thoát được.

2. (trang 69 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Trò chơi: Tìm tên loài hoa

a) Khoanh vào tên từng loài hoa trong từng hàng ngang

u

n

đ

à

o

n

a

m

c

ú

c

a

o

e

nh

b

h

n

g

ư

p

h

ư

n

g

l

s

e

n

b

a

d

ê

b) Ghi tên từng loài hoa vừa tìm được dưới mỗi hình

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 1 Ôn tập trang 69, 70 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

a)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 1 Ôn tập trang 69, 70 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

b)     Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 1 Ôn tập trang 69, 70 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 70 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết câu có tên một loài hoa ở bài 2

Trả lời:

Viết câu có tên loài hoa ở bài 2:

- Mùa xuân hoa đào đỏ rực.

- Hoa sen là quốc hoa Việt Nam.

- Hoa phượng nở khắp trời hè.

Tiết 2 ươn ương oa oe(trang 62, 63)

1. (trang 70 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống: ao, ương, ươc, ươt, ươi hay uôn?

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:        Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

2. (trang 71 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Sắp xếp các ô chữ để tạo câu. Viết lại câu tạo được

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)a) Chúng em thích giờ ra chơi.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

b) Em yêu trường em.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

c) Mùa xuân có hoa đào.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 2 Ôn tập (tiếp theo) trang 70, 71 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)d) Mùa xuân là tết trồng cây.

3. (trang 71 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết lại một câu em thích ở bài 2

Trả lời:

Lựa chọn và viết lại một câu ở bài 2:

- Chúng em thích giờ ra chơi.

- Em yêu trường em.

- Mùa xuân có hoa đào.

- Mùa xuân là tết trồng cây.

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Tiết 3 Ôn tập (trang 64)

1. (trang 72 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc và trả lời câu hỏi

a) Đọc

Môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới là bóng đá. Môn bóng đá ra đời ở nước Anh. Chỉ cần có một trái bóng thì chơi ở đâu cũng được. Một trận bóng đá có 2 đội, mỗi đội có 11 cầu thủ. Đội thắng là đội sút được nhiều trái bóng vào gôn của đội kia.

b) Trả lời câu hỏi

- Môn thể thao nào được yêu thích nhất trên thế giới?

- Môn này ra đời ở đâu?

- Có bao nhiêu cầu thủ trong một đội bóng?

Trả lời:

- Môn thể thao nào được yêu thích nhất trên thế giới?

Môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới là bóng đá.

- Môn này ra đời ở đâu?

Môn bóng đá ra đời ở nước Anh.

- Có bao nhiêu cầu thủ trong một đội bóng?

Trong một đội bóng có 11 cầu thủ.

2. (trang 72 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Giải câu đố

Bốn con chung một vần “cờ”. Hỏi:

a) Con gì bơi lượn giỏi nhanh?

                                     ( ……………………)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 3 Ôn tập (tiếp theo) trang 72 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

b) Con gì đi dọc lại thành đi ngang

                                     ( ……………………)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 3 Ôn tập (tiếp theo) trang 72 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

c) Con gì khiêu vũ giỏi giang?

                                     ( ……………………)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 3 Ôn tập (tiếp theo) trang 72 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

d) Con gì đi, đứng, nằm hang, cứ ngồi?

                                     ( ……………………)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 3 Ôn tập (tiếp theo) trang 72 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

a) Con gì bơi lượn giỏi nhanh?

                                     ( con cá)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 3 Ôn tập (tiếp theo) trang 72 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

b) Con gì đi dọc lại thành đi ngang

                                     ( con cua)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 3 Ôn tập (tiếp theo) trang 72 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

c) Con gì khiêu vũ giỏi giang?

                                     ( con công)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 3 Ôn tập (tiếp theo) trang 72 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

d) Con gì đi, đứng, nằm hang, cứ ngồi?

                                     ( con cóc)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 17 Tiết 3 Ôn tập (tiếp theo) trang 72 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 72 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết câu có tên một con vật ở bài 2

Trả lời:

Viết câu có tên một con vật ở bài 2:

- Con cóc là cậu ông trời.

- Bò ngang như cua.

- Cá là loài động vật có mang.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên