Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 13 trang 53, 54, 55, 56

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 13 trang 53, 54, 55, 56 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 13 trang 53, 54, 55, 56

Tiết 1 ong ông ung ưng iêc iên iêp (trang 53, 54)

1. (trang 53 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – ong, ông, ung, ưng, iêc, iên, iêp

    - dòng sông, thung lũng, công việc, liên tiếp, củ gừng

b) Con kiến bé xíu

Kéo đi từng đàn

Tha mồi mê mải

Chất đầy từng gian.

Kiến đi trật tự

Chẳng hề giành nhau

Mỗi khi gặp bạn

Kiến chạm đầu chào.

                   (Theo Vũ Quang Vinh)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 1 ong ông ung ưng iêc iên iêp trang 53, 54 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các vần: ong ông ung ưng iêc iên iêp

2. (trang 53 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống: ung, ong, ông hay iên?

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 1 ong ông ung ưng iêc iên iêp trang 53, 54 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 1 ong ông ung ưng iêc iên iêp trang 53, 54 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1) 

3. (trang 53 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối theo mẫu

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 1 ong ông ung ưng iêc iên iêp trang 53, 54 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 1 ong ông ung ưng iêc iên iêp trang 53, 54 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

4. (trang 54 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong ngoặc để viết dưới mỗi hình (củ gừng, khung ảnh, bưu thiếp, áo phông)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 1 ong ông ung ưng iêc iên iêp trang 53, 54 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 13 trang 53, 54, 55, 56

5. (trang 54 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết lại một từ ngữ em thích ở bài 4

Trả lời:

Lựa chọn và viết lại một từ ở bài 4: áo phông; củ gừng; khung ảnh; bưu thiếp

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu(trang 54, 55)

1. (trang 54 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – iêng, iêm, yên, iêt, iêu, yêu

    - bay liệng, dừa xiêm, yên vui, hiểu biết, yêu cầu

b) Mẹ, mẹ ơi, cô dạy:                  Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:

Phải giữ sách đôi tay,                  Cãi nhau là không vui

Bàn tay mà dây bẩn,                    Cái miệng nó xinh thế

Sách, áo cũng bẩn ngay.              Chỉ nói điều hay thôi

                                                                                    (Theo Phạm Hổ)

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các vần: iêng iêm yên iêt iêu yêu

2. (trang 54 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) iêu hay iêm?

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

b) điệu, điểu, yểu hay yếu?

…………. điệu             …………. đà            đà ………….            đau ……………

Trả lời:

a) iêu hay iêm?Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

b) điệu, điểu, yểu hay yếu?

yểu điệu                      điệu đà                      đà điểu                           đau yếu

3. (trang 55 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

4. (trang 55 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong ngoặc để viết dưới mỗi hình (con diều, yến tiệc, củ riềng, bao diêm, yên xe, viết bài)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

5. (trang 55 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết lại một từ ngữ em thích ở bài 4:

Trả lời:

Lựa chọn và viết một từ ở bài 4: bao diêm; củ riềng; con diều; yến tiệc; yên xe; viết bài

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Tiết 3 Ôn tập (trang 56)

1. (trang 56 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) chiêng trống, năng khiếu, tiết kiệm, biểu diễn, yêu kiều, kiều diễm

b) Diều hâu có bộ lông màu nâu vàng, sải cánh dài. Vào mùa đông, diều hâu bay về sống ở miền Bắc, trên các cánh đồng, làng mạc ven sông. Chúng hay bay lơ lửng giữa không trung để tìm kiếm mồi. Thức ăn yêu thích của chúng là gà con.

                                                                                            (Theo Lê Quang Long)

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các vần đã học.

2. (trang 56 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc và giải câu đố

Con gì ăn cỏ                                                           Con gì ăn no  

Đẩu có hai sừng                                                     Bụng to mắt híp

Lỗ mũi có sừng                                                      Mồm kêu ụt ịt

Kéo cày rất giỏi?                                                    Nằm thở phì phò

            (Là ………………..)                                                     (Là ………………..

Trả lời:

Con gì ăn cỏ                                                           Con gì ăn no  

Đẩu có hai sừng                                                     Bụng to mắt híp

Lỗ mũi có thừng                                                     Mồm kêu ụt ịt

Kéo cày rất giỏi?                                                    Nằm thở phì phò

            (Con trâu)                                                     (Con lợn)  

 

3. (trang 56 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong ngoặc để điền vào chỗ trống (nhịp điệu, đông, yên tĩnh)

a) Mùa ……………….., cây rụng lá.

b) Hà thích tập thể dục ……………………..

c) Không gian về đêm rất ……………………..

Trả lời:

a) Mùa đông, cây rụng lá.

b) Hà thích tập thể dục nhịp điệu.

c) Không gian về đêm rất yên tĩnh.

4. (trang 56 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết một câu (hoàn chỉnh) em thích ở bài 3

Trả lời;

Lựa chọn và viết một câu ở bài 3: Mùa đông, cây rụng lá; Hà thích tập thể dục nhịp điệu; Không gian về đêm rất yên tĩnh.

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên