Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 14 trang 57, 58, 59, 60

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 14 trang 57, 58, 59, 60 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 14 trang 57, 58, 59, 60

Tiết 1 ong ông ung ưng iêc iên iêp (trang 53, 54)

1. (trang 57 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – uôi, uôm, uôc, uôt

    - con muỗi, nhuộm vải, ruốc cá, lạnh buốt, nuột nà

b) Ánh nắng sớm của mùa hè hắt lên làm cả không gian nhuốm màu hồng nhạt. Trên cành muỗm, mấy chú chào mào đuôi dài đang ríu rít hát ca. Các chị chim ri, chim sơn ca cũng hót líu lo tạo thành một bản nhạc. Đó là những âm thanh vui nhộn của cuộc sống.

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các vần: uôi uôm uôc uôt

2. (trang 57 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 1 uôi uôm uôc uôt trang 57, 58 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 1 uôi uôm uôc uôt trang 57, 58 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 57 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống: uôi, uôm, uôc hay uôt?

- Nhà bác Nga có máy t….ˊ…. lúa.

- Quả m.. ˜…. chín trên cây.

- Hà b…﹒…. tóc cho em.

- S….ˊ…. chảy róc rách.

Trả lời:

- Nhà bác Nga có máy tuốt lúa.

- Quả muỗm chín trên cây.

- Hà buộc tóc cho em.

- Suối chảy róc rách.

 4. (trang 58 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Thư giãn: Tô màu cho hoa

Tô màu đỏ vào bông hoa chứa uôi, màu xanh vào bông hoa chứa uôm, màu tím vào bông hoa chứa uôc, màu cam vào bông hoa chứa uôtTiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 1 uôi uôm uôc uôt trang 57, 58 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tô màu đỏ vào bông hoa chứa uôi, màu xanh vào bông hoa chứa uôm, màu tím vào bông hoa chứa uôc, màu cam vào bông hoa chứa uôt

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 1 uôi uôm uôc uôt trang 57, 58 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1) 

5. (trang 58 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong ngoặc để viết dưới mỗi hình (con muỗi, chuột máy tính, quả muỗm, bạch tuộc)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 1 uôi uôm uôc uôt trang 57, 58 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 1 uôi uôm uôc uôt trang 57, 58 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

6. (trang 58 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết lại một từ ngữ em thích ở bài 5

Trả lời:

Lựa chọn và viết một từ ngữ ở bài 5: chuột máy tính; bạch tuộc; con muỗi; quả muỗm

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu(trang 54, 55)

1. (trang 58 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – uôn, uông, ươi, ươu

    - cội nguồn, cái thuổng, nụ cười, mắt lưới, chim khướu

b) Đêm qua, trời mưa to. Sáng nay, mấy luống rau muống tươi mơn mởn. Đàn chuồn chuồn bay đi bay lại. Đầu hồi, mấy chú khướu đỏm dáng đang mải mê hót. Trời trong veo. Dãy núi phía xa như gần hơn. Cảnh vật thật tươi tắn, tràn đầy sức sống.

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các vần: uôn uông ươi ươu

2. (trang 59 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong ngoặc để điền vào chỗ trống (nụ cười, cuốn, rau muống, hươu sao)

- Mẹ em mua bánh ……………………..

- Sở thú có ……………………

- Luống …………….. xanh tốt.

- Một …………….. bằng mười thang thuốc bổ.

Trả lời:

- Mẹ em mua bánh cuốn.

- Sở thú có hươu sao.

- Luống rau muống xanh tốt.

- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

3. (trang 59 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 2 uôn uông ươi ươu trang 58, 59 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 2 uôn uông ươi ươu trang 58, 59 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

4. (trang 59 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết từ ngữ phù hợp dưới mỗi hình

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 2 uôn uông ươi ươu trang 58, 59 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 2 uôn uông ươi ươu trang 58, 59 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

5. (trang 59 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết lại một từ ngữ em thích ở bài 4

Trả lời;

Lựa chọn và viết một từ ngữ em thích ở bài 4: chuồn chuồn; con khỉ; quả chuông; hươu sao

Tiết 3 Ôn tập (trang 56)

1. (trang 60 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) tuổi thơ, ao chuôm, con cuốc, ruột rà, buôn làng, cuống cuồng.

b) Ngày hội, muông thú múa hát tưng bừng. Tiết mục mở màn là điệu múa đuôi của chim công. Tiếp đến là giọng ca trong trẻo của các chú khướu. Sóc góp vui bằng điệu nhảy vui nhộn. Đười ươi, hươu, nai, reo hò cổ vũ. Cuộc vui kéo dài tới tận đêm.

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các vần đã học.

2. (trang 60 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 3 Ôn tập trang 60 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 14 Tiết 3 Ôn tập trang 60 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 60 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống (ruộng, luôn, cuốc, tuổi)

- Em ………. đi học đúng giờ.

- Nhiều thửa …………. đã gặt xong.

- Năm nay, em sáu …………….

- Ông đang …………. đất trồng rau.

Trả lời:

- Em luôn đi học đúng giờ.

- Nhiều thửa ruộng đã gặt xong.

- Năm nay, em sáu tuổi.

- Ông đang cuốc đất trồng rau.

4. (trang 60 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết một câu (hoàn chỉnh) em thích ở bài 3

Trả lời:

Lựa chọn và viết một câu ở bài 3:

- Em luôn đi học đúng giờ.

- Nhiều thửa ruộng đã gặt xong.

- Năm nay, em sáu tuổi.

- Ông đang cuốc đất trồng rau.

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên