Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 4 trang 17, 18, 19, 20

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19, 20 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 4 trang 17, 18, 19, 20

Tiết 1 M m N n G g Gi gi (trang 17, 18)

1. (trang 17 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – M m, N n, G g, Gi gi

    – mơ, mũ, nể, no, gõ, gỡ, gió, giả

    – lơ mơ, na ná, gà gô, gà giò

b) Mẹ có mơ, có na. Mẹ có cả giá đỗ

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các âm tiết: m, n, g, gi.

2. (trang 17 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối theo mẫu

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 1 M m N n G g Gi gi trang 17, 18 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 1 M m N n G g Gi gi trang 17, 18 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 17 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) m hay n?

cá …….è                  ……ơ đỏ            bó ………ạ                   ca …….ô

b) g hay gi?

…….à giò                …….ò bò           đồ ……..ỗ                      cụ …….à

Trả lời:

a) m hay n?

mè                            mơ đỏ                   bó mạ                             ca nô

b) g hay gi?

giò                            giò bò                    đồ giỗ                            cụ già

4. (trang 18 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 1 M m N n G g Gi gi trang 17, 18 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 1 M m N n G g Gi gi trang 17, 18 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

5. (trang 18 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết một từ ngữ em ghép được ở bài 4

Trả lời:

Chọn và viết một từ ngữ ở bài 4: lá na; no nê; lọ mẻ; giò bò

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh (trang 18, 19 )

1. (trang 18 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – Gh gh, Nh nh, Ng ng, Ngh ngh

    – ghé, ghi, nhỏ, nhờ, ngã, ngủ, nghĩ, nghị

    – ghi nhớ, gồ ghề, nho khô nhà lá, nhổ cỏ

b) Nghỉ hè, dì Nga cho Hà ghé nhà chú Kha.

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các âm tiết: gh, nh, ng, ngh

2. (trang 19 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối theo mẫu

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 19 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) gh hay nh?

……..o khô          ……..ế da                  ……..i nhớ                  bé ………ỏ

b) ng hay ngh?

…….ã ba              củ …….ệ                   cá ………ừ                 ……….ỉ hè

Trả lời:

a) gh hay nh?

nho khô          ghế da                  ghi nhớ                  bé nh

b) ng hay ngh?

ngã ba              củ nghệ                   cá ngừ                 nghỉ hè

4. (trang 19 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

5. (trang 19 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết một từ ngữ em ghép được ở bài 4

Trả lời:

Chọn và viết một từ ngữ ở bài 4: nhà lá; ghế giả da; nghé ngủ; nghi ngờ

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Tiết 3 Ôn tập (trang 20)

1. (trang 20 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) ngủ mơ, bỡ ngỡ, ghế gỗ, giả da, nghi ngờ, ngô nghê

b) Nhà bà là nhà gỗ. Nhà bà có ghế gỗ, có cả ghế giả da.

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các âm tiết đã học.

2. (trang 20 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Xếp các tiếng dưới đây vào cột phù hợp

nơ, me, na, no, ngô, nghệ, nhà, gỗ, ghẹ, giá, ghé, nghé, giã

m

n

ng

ngh

nh

g

gh

gi

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

Trả lời:

m

n

ng

ngh

nh

g

gh

gi

me

ngô

nghệ

nhà

gỗ

ghẹ

giá

 

na, no

 

nghé

 

 

ghé

giã

3. (trang 20 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong ngoặc để viết dưới hình (là mơ, gà gô, lá ngô, củ nghệ, me, ghẹ đỏ)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 3 Ôn tập trang 20 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 4 trang 17, 18, 19, 20

4. (trang 20 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2) 

Viết lại một từ ngữ em thích ở bài 3

Trả lời:

Chọn và viết từ ngữ ở bài 3: là mơ, gà gô, lá ngô, củ nghệ, me, ghẹ đỏ

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên