Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 18 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – Gh gh, Nh nh, Ng ng, Ngh ngh

    – ghé, ghi, nhỏ, nhờ, ngã, ngủ, nghĩ, nghị

    – ghi nhớ, gồ ghề, nho khô nhà lá, nhổ cỏ

b) Nghỉ hè, dì Nga cho Hà ghé nhà chú Kha.

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các âm tiết: gh, nh, ng, ngh

2. (trang 19 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối theo mẫu

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 19 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) gh hay nh?

……..o khô          ……..ế da                  ……..i nhớ                  bé ………ỏ

b) ng hay ngh?

…….ã ba              củ …….ệ                   cá ………ừ                 ……….ỉ hè

Trả lời:

a) gh hay nh?

nho khô          ghế da                  ghi nhớ                  bé nh

b) ng hay ngh?

ngã ba              củ nghệ                   cá ngừ                 nghỉ hè

4. (trang 19 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 4 Tiết 2 Gh gh Nh nh Ng ng Ngh ngh trang 18, 19 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

5. (trang 19 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết một từ ngữ em ghép được ở bài 4

Trả lời:

Chọn và viết một từ ngữ ở bài 4: nhà lá; ghế giả da; nghé ngủ; nghi ngờ

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên