Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 1.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 54 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Đọc

a) – iêng, iêm, yên, iêt, iêu, yêu

    - bay liệng, dừa xiêm, yên vui, hiểu biết, yêu cầu

b) Mẹ, mẹ ơi, cô dạy:                  Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:

Phải giữ sách đôi tay,                  Cãi nhau là không vui

Bàn tay mà dây bẩn,                    Cái miệng nó xinh thế

Sách, áo cũng bẩn ngay.              Chỉ nói điều hay thôi

                                                                                    (Theo Phạm Hổ)

Trả lời:

- Học sinh đọc to, rõ ràng.

- Đảm bảo nguyên tắc phát âm các vần: iêng iêm yên iêt iêu yêu

2. (trang 54 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) iêu hay iêm?

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

b) điệu, điểu, yểu hay yếu?

…………. điệu             …………. đà            đà ………….            đau ……………

Trả lời:

a) iêu hay iêm?Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

b) điệu, điểu, yểu hay yếu?

yểu điệu                      điệu đà                      đà điểu                           đau yếu

3. (trang 55 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

4. (trang 55 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong ngoặc để viết dưới mỗi hình (con diều, yến tiệc, củ riềng, bao diêm, yên xe, viết bài)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Tuần 13 Tiết 2 iêng iêm yên iêt iêu yêu trang 54, 55 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

5. (trang 55 Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết lại một từ ngữ em thích ở bài 4:

Trả lời:

Lựa chọn và viết một từ ở bài 4: bao diêm; củ riềng; con diều; yến tiệc; yên xe; viết bài

Chú ý:

Quy tắc viết chữ đủ độ rộng, chiều cao và khoảng cách giữa các âm tiết.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên