Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết 2 trang 6, 7 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết 2 trang 6, 7 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 2.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 1 Bài 1 Tiết 2 trang 6, 7 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 6 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết từ ngữ trong bài đọc Tôi là gió nói về

- cánh buồm khi gió thổi:

- cánh chim khi bay cùng gió:

Trả lời:

- cánh buồm khi gió thổi: căng lên

- cánh chim khi bay cùng gió: không bao giờ mỏi

2. (trang 6 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) ch hay tr?

…..u du

….ở về

Cánh …..im

b) d, r hay gi?

….ó thổi

….ịu êm

….eo vui

Trả lời:

a) ch hay tr?

chu du                                            

trở về                                     

cánh chim

b) d, r hay gi?

gió thổi                                        

dịu êm                                    

reo vui

3. (trang 7 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống: ơi, ây, âm hay ưa (thêm dấu thanh nếu cần)

Ầm ầm s…. chớp

Gió cuốn m…. về

Mưa r…. lộp độp

M…. trườn qua đê.

                                                       (Theo Nguyễn Lãm Thắng)

Trả lời:

                           Ầm ầm sấm chớp

                           Gió cuốn mây về

                           Mưa rơi lộp độp

                           Mưa trườn qua đê.

                                                       (Theo Nguyễn Lãm Thắng)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 Dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên