Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 3 Bài 1 Tiết 2 trang 22, 23 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chủ điểm 3 Bài 1 Tiết 2 trang 22, 23 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 2.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 3 Bài 1 Tiết 2 trang 22, 23 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 22 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết từ ngữ có tiếng chứa vần ăng, oan, ưc có trong hoặc ngoài bài đọc Chuyện ở lớp

- ăng:

- oan:

- ưc:

Trả lời:

- ăng: chẳng, mắng, nắng, bằng, thắng.

- oan: ngoan, liên hoan, hoa voan, toàn bộ, phép toán.

- ưc: mực, trực nhật, thực tế, hừng hực.

2. (trang 22 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 3 Bài 1 Tiết 2 trang 22, 23 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 3 Bài 1 Tiết 2 trang 22, 23 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 23 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống: tr hay ch?

……ống trường                      

……ắc chắn                     

……úc mừng

buổi ……ưa                           

khai ……ường                 

giờ ra ……ơi

Trả lời:

trống trường

chắc chắn

chúc mừng

buổi trưa

khai trường

giờ ra chơi

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên