Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 3 Bài 2 Tiết 2 trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chủ điểm 3 Bài 2 Tiết 2 trang 26, 27 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 2.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 3 Bài 2 Tiết 2 trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 26 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết từ ngữ trong bài đọc Bông hoa tươi mãi nói về

- hoạt động của Nam để có “bông hoa tươi mãi”:

- bông hoa Nam vẽ tặng cô:

Trả lời:

- hoạt động của Nam để có “bông hoa tươi mãi”: vẽ rồi tô

- bông hoa Nam vẽ tặng cô: tươi mãi

2. (trang 26 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Nối A với B

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 3 Bài 2 Tiết 2 trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 3 Bài 2 Tiết 2 trang 26, 27 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

3. (trang 27 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống

a) s hay x?

xinh …ắn                        nắng …ớm                         khoe …ắc

b) tr hay ch?

……ờ mong                   ……ong trẻo                      ……úc mừng

Trả lời:

a) s hay x?

xinh xắn                        nắng sớm                         khoe sắc

b) tr hay ch?

chờ mong                      trong trẻo                       chúc mừng

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên