Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 2.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 35 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Khoanh vào từ không cùng nhóm

a) chán, buồn, giận, vui, tức, cáu

b) buồn bã, hào hứng, chán nản, thất vọng, xấu hổ

Trả lời:

Khoanh vào các từ:

a) vui

b) hào hứng

2. (trang 35 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết từ ngữ phù hợp dưới tranh

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Giảng bài

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

chia bánh

 3. (trang 35 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Khoanh vào chữ viết sai chính tả. viết lại từng dòng sau khi sửa lỗi.

a) Biết tria sẻ và giúp đỡ người khác là những việc làm tốt.

b) Chúng ta nên tiếc kiệm, không hoan phí.

c) Thương người như thễ thương thâng.

Trả lời:

Học sinh khoanh vào các chữ viết sai chính tả sau:

a) tria

b) tiếc, hoan

c) thễ, thâng

Viết lại như sau:

a) Biết chia sẻ và giúp đỡ người khác là những việc làm tốt.

b) Chúng ta nên tiết kiệm, không hoang phí.

c) Thương người như thể thương thân.

 

Bài tập mở rộng, nâng cao

1. (trang 36 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ trống

Giúp đỡ, im lặng, lá rách, trôi qua, khi đói

a) Lá lành đùm …………………………..

b) Một miếng …………… bằng một gói khi no.

c) Phải biết ……………. người khác khi họ gặp hoạn nạn.

Trả lời:

a) Lá lành đùm lá rách.

b) Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

c) Phải biết giúp đỡ người khác khi họ gặp hoạn nạn.

2. (trang 36 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết những điều em thấy trong từng tranh dưới đây

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Hai bạn nhỏ đang cùng che ô đi học.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 4 Bài 2 Tiết 3 trang 35, 36 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Cô bán hàng đang nhặt cam.

 3. (trang 36 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết 1 – 2 câu về một lần em giúp đỡ người khác

Trả lời:

Sáng sớm, trên đường đến trường em gặp một bà cụ muốn qua đường. Em đã giúp bà cụ qua đường.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên