Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 2.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 47 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Điền vào chỗ trống: ong, anh hay ung? (thêm dấu thanh nếu cần)

                               Có cơn mưa nào lạ thế

                               Thoáng mưa rồi t……… ngay

                               Em về nhà hỏi mẹ

                               Mẹ cười! Mưa b……… mây.

                              

                               Mưa rơi trên sân nhỏ

                               Như em đang đùa vui

                               Mưa c……… làm n……… mẹ

                               Vừa khóc x………. đã cười.

                                                    (Theo Tô Đông Hải)

Trả lời:

                               Có cơn mưa nào lạ thế

                               Thoáng mưa rồi tạnh ngay

                               Em về nhà hỏi mẹ

                               Mẹ cười! Mưa bóng mây.

                              

                               Mưa rơi trên sân nhỏ

                               Như em đang đùa vui

                               Mưa cũng làm nũng mẹ

                               Vừa khóc xong đã cười.

                                                    (Theo Tô Đông Hải)

2. (trang 47 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết từ ngữ hoặc câu phù hợp dưới mỗi tranh

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Lốc xoáy

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Mưa bóng mây

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Sấm sét

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Cầu vồng

 3. (trang 48 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong khung điền vào chỗ trống

Bốc hơi, hiện tượng, chiếu sáng, tạnh

a) Mưa bóng mây là …………………. mưa trong khi trời có nắng.

b) Cơn mưa chỉ đến trong chớp nhoáng rồi ……………… ngay.

c) Những đám mây hình thành do nước …………….. từ mặt đất.

Trả lời:

a) Mưa bóng mây là hiện tượng mưa trong khi trời có nắng.

b) Cơn mưa chỉ đến trong chớp nhoáng rồi tạnh ngay.

c) Những đám mây hình thành do nước bốc hơi từ mặt đất.

 

Bài tập mở rộng, nâng cao

1. (trang 48 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Khoanh vào chữ viết sai chính tả. Viết lại từng từ sau khi sửa.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Viết lại như sau: sấm sét; gió giật, tia chớp, giông tố, mưa rào, tuyết rơi.

2. (trang 48 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết câu phù hợp dưới tranh

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 6 Bài 1 Tiết 3 trang 47, 48 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Sau mưa bóng mây thường có cầu vồng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên