Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai)

Lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 1 Buổi học thứ hai Tập 2.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai)

1. (trang 63 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ trống

Khâm phục, ngạc nhiên, gợi ý, giải đố, yêu cầu

a) Lớp em ai cũng …………… bạn Hoa vì bạn ấy học rất giỏi.

b) Anh trai em luôn …………… cho em cách làm bài tập chứ không làm thay em.

c) Mẹ rất …………… và cảm động vì món quà em tặng mẹ.

Trả lời:

a) Lớp em ai cũng khâm phục bạn Hoa vì bạn ấy học rất giỏi.

b) Anh trai em luôn gợi ý cho em cách làm bài tập chứ không làm thay em.

c) Mẹ rất ngạc nhiên và cảm động vì món quà em tặng mẹ.

2. (trang 63 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết câu phù hợp dưới mỗi tranh

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Trả lời:

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Em rất thích chơi bắn bi.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Các bạn đang chơi nhảy dây rất vui vẻ.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Các bạn chơi mèo đuổi chuột rất vui vẻ.

Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Chủ điểm 8 Bài 1 Tiết 3 trang 63, 64 (Dành cho buổi học thứ hai) (ảnh 1)

Các bạn đang chơi rồng rắn lên mây.

 Bài tập mở rộng, nâng cao

1. (trang 64 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Khoanh vào từ KHÔNG chỉ người

a) đứa trẻ                   b) viên quan                 c) nhà vua                 d) sứ mệnh

Trả lời:

Khoanh vào ý d) sứ mệnh

2. (trang 64 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Khoanh vào từ KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại

a) thông minh           b) tài trí                     c) khôn ngoan              d) xinh đẹp

Trả lời:

Khoanh vào ý d) xinh đẹp

3. (trang 64 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Chọn từ ngữ phù hợp để điền vào chỗ trống

a) Nhà trường …………………… chúng em mặc đồng phục vào ngày thứ hai.

Khâm phục              ngạc nhiên                 yêu cầu                     đoàn kết

b) Nhờ bạn Long hướng dẫn nên em đã ……………… tốt bài tập.

giải đố                    gợi ý                        yêu cầu                      hoàn thành

c) Em mải chơi về muộn làm mẹ em rất ………………….

Lo lắng                  khâm phục                ngạc nhiên                ngưỡng mộ

Trả lời:

a) Nhà trường …………………… chúng em mặc đồng phục vào ngày thứ hai.

Khâm phục              ngạc nhiên                 yêu cầu                     đoàn kết

b) Nhờ bạn Long hướng dẫn nên em đã ……………… tốt bài tập.

giải đố                    gợi ý                        yêu cầu                      hoàn thành

c) Em mải chơi về muộn làm mẹ em rất ………………….

Lo lắng                  khâm phục                ngạc nhiên                ngưỡng mộ

4. (trang 64 Tiếng Việt lớp 1 Tập 2 Dành cho buổi học thứ 2)

Viết tiếp để hoàn thiện câu

Em thích nhất trò chơi

Trả lời:

Em thích nhất trò chơi mèo đuổi chuột.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 dành cho buổi học thứ hai hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Việt lớp 1 (Dành cho buổi học thứ hai) được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Việt lớp 1 Tập 1, Tập 2 (Dành cho buổi học thứ hai) bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên