Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 5 (có đáp án): Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 5 (có đáp án): Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (phần 3)

Câu 34. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ăng gô la, Mô dăm bích nhằm đánh đổ ách thống trị của

Quảng cáo

A phát xít Nhật

B. phát xít Italia

C. thực dân Tây Ban Nha

D. thực dân Bồ đào Nha

Đáp án: D

Câu 35. Chính sách Mĩ đã dùng để khống chế các nước khu vực Mĩ La-tinh là

A “Cái gậy lớn” và “Ngoại giao đồng đô-la”.

B. “Cây gậy” và “Củ cà rốt”.

C. Chính sách “Cái gậy lớn”.

D. Chính sách “Ngoại giao đồng đô-la”.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 36. Vì sao Mĩ La - tinh được gọi là “lục địa bùng cháy” từ sau Chiến Tranh Thế Giới II?

A Ở Mĩ La Tinh thường xuyên xảy ra cháy rừng.

B. Ở Mĩ La Tinh có nhiều núi lửa hoạt động.

C. Ở Mĩ La Tinh có cách mạng Cuba bùng nổ.

D. Khởi nghĩa vũ trang là hình thức chủ yếu trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ.

Đáp án: D

Câu 37. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ỏ Nam Phi là

A Chủ nghĩa Apác thai

B. Chủ nghĩa thực dân cũ

C. Chủ nghĩa thực dân mới

D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới

Đáp án: A

Câu 38. Nen xơn Man – đê – la trở thành tổng thống Nam Phi đánh đấu sự kiện lịch sử gì?

A Sự chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở châu Phi kéo dài ba thế kỉ

B. Sự sụp đổ hòan toàn của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới

C. Đánh dấu sự bình đẳng của các dân tộc, màu da trên thế giới

D. Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 39. Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai chịu ảnh hưởng nhiều nhất của các nước nào ở Châu Á?

A Việt Nam, Lào, Campuchia.

B. Tung Quốc, Ấn độ.

C. Việt Nam, Trung Quốc.

D. Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á.

Đáp án: C

Câu 40. Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu Phi được xếp vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc?

A Chế độ phân biệt chủng tộc do thực dân xây dựng và nuôi dưỡng.

B. Chế độ phân biệt chủng tộc là một hình thái của CNTD.

C. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là con đẻ của CNTD

D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có quan hệ mật thiết với CNTD

Đáp án: B

Câu 41. Đến năm 2002, châu Phi có tổ chức nào liên kết cùng phát triển châu lục?

A Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU)

B. Liên minh châu Phi (AU)

C. Cộng đồng kinh tế Tây Phi

D. Cộng đồng châu Phi

Đáp án: B

Quảng cáo

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12