Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ancolChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ancol

Câu 1: Ancol no đơn chức là hợp chất hữu cơ mà ...

A. có một nhóm -OH liên kết với gốc hiđrocacbon no.

Quảng cáo

B. có một nhóm -OH liên kết với gốc hiđrocacbon.

C. có nhóm -OH liên kết với gốc hiđrocacbon no.

D. có nhóm -OH liên kết với gốc hiđrocacbon.

Câu 2: Bậc của ancol được tính bằng:

A. Số nhóm –OH có trong phân tử.     B. Bậc C lớn nhất có trong phân tử.

C. Bậc của C liên kết với nhóm –OH     D. Số C có trong phân tử ancol.

Câu 3: Công thức nào biểu thị chính xác nhất công thức của ancol no, hở:

A. CnH2n+1OH B. CnH2n+2O C. CnH2n+2Om D. CnH2n+2-m (OH)m ( n ≥ m ≥ 1)

Câu 4: Ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu chất hữu cơ đồng phân của nhau?

A. 5.     B. 6.     C. 7.     D. 8.

Quảng cáo

Câu 5: Ứng với công thức phân tử C4H8O có bao nhiêu chất hữu cơ no đơn chức đồng phân ancol của nhau?

A. 2.     B. 3.     C. 4.     D. 5.

Câu 6: Xác định tên theo IUPAC của rượu sau: (CH3)2CH – CH2 – CH(OH) – CH3

A. 4 – metylpentan-1-ol     B. 4,4 – dimetylbutan-2-ol

C. 1,3 – dimetylbutan-1-ol     D. 2,4 – dimetylbutan-4-ol

Câu 7: Ancol X có công thức cấu tạo

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Tên của X là

A. 3-metylbutan -2-ol     B. 2-metylbutan-2-ol.

C. pentan-2-ol.     D. 1-metylbutan-1-ol.

Câu 8: Công thức cấu tạo đúng của 2,2- đimetylbutan-1-ol là:

A. (CH3)3C-CH2-CH2-OH     B. CH3-CH2-C(CH3)2-CH2-OH

C. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH     D. CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-OH

Quảng cáo

Câu 9: Công thức nào đúng với tên gọi tương ứng?

A. ancol sec-butylic: (CH3)2CH-CH2OH

B. ancol iso-amylic: (CH3)2CHCH2CH2CH2OH

C. axit picric: Br3C6H2OH

D. p-crezol: p-CH3-C6H4-OH.

Câu 10: Rượu nào sau đây không tồn tại?

A. CH2=CH-OH     B. CH2=CH-CH2OH.

C. CH3CH(OH)2.     D. Cả A,C.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. C3. D4. C5. C
6. C7. D8. B9. D10. D

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jsp


Khóa học 12