Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbonChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon

Câu 1: Bậc của dẫn xuất hidrocacbon là

A. bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen.

Quảng cáo

B. Số nguyên tử H ở C liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen.

C. bậc của nguyên tử cacbon no liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen.

D. số nguyên tử H liên kết với nguyên tử halogen.

Câu 2: Đồng phân dẫn xuất hidrocacbon gồm

A. Đồng phân vị trí nhóm chức và đồng phân cấu tạo.

B. đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức.

C.đồng phân hình học và đồng phân cấu tao.

D.đồng phân nhóm chức và đồng phân cấu tạo.

Câu 3: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là

A. 2.    B. 3.    C. 4.    D. 5.

Quảng cáo

Câu 4: Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn xuất halogen bậc:

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 5: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo: ClCH2CH(CH3)CHClCH3

A. 1,3-điclo-2-metylbutan.    B. 2,4-điclo-3-metylbutan.

C. 1,3-điclopentan.    D. 2,4-điclo-2-metylbutan.

Câu 6: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là

A. CHCl=CHCl.    B. CH2=CH-CH2F.

C. CH3CH=CBrCH3.    D.CH3CH2CH=CHCHClCH3.

Câu 7: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt là

A. benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua.

B. benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-đibrometan ;1-cloprop-2-en.

C. phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.

D. benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.

Quảng cáo

Câu 8: Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

A. CH2=CHCH2Cl     B. CH2=CHBr    C. C6H5Cl    D. CH2=CHCl

Câu 9: Chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

A. Cl – CH2 – COOH    B. C6H5 – CH2 – Cl

C. CH3 – CH2 – Mg – Br    D. CH3 – CO – Cl

Câu 10: Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

A. CH2 = CH – CH2Br    B. ClBrCH – CF3

C. Cl2CH – CF2 – O –CH3    D. C6H6Cl6

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. A3. A4. B5. A
6. B7. A8. D9. B10. C

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jsp


Khóa học 12