Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh phápChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Rượu thơm là chất có công thức tổng quát C6H5(OH)z

Quảng cáo

B. Rượu thơm là chất trong phân tử có nhân benzen và có nhóm hidroxyl.

C. Rượu thơm là chất có nhóm hidroxyl gắn trên mạch nhánh của hidrocacbon thơm.

D. Rượu thơm là chất có nhân benzen, mùi thơm hạnh nhân.

Câu 2: Hợp chất X có CTPT là C7H8O. Số đồng phân của X có khả năng phản ứng với NaOH là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 3: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch Na là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 4: Cho phenol (X), p-crezol (CH3-C6H4-OH) (Y), rượu benzylic (Z). Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

A. X và Y B. X và Z C. Y và Z D. X, Y và Z

Quảng cáo

Câu 5: Hợp chất hữu cơ X có công thức C6H6O2. Biết X tác dụng với KOH theo tỉ lệ 1:2. Vậy số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6: Tên của hợp chất dưới đây là:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A. 2-clo-4-metyl phenol B. 1-metyl-3-clo phen-4-ol

C. 4-metyl-2-clo phenol D. 1-clo-3-metyl phen-4-ol

Câu 7: Câu nào sau đây không đúng?

A. Phenol cũng có liên kết hidro liên phân tử

B. Phenol có liên kết hidro với nước

C. Nhiệt độ sôi của phenol thấp hơn nhiệt độ sôi của etylbezen

D. Phenol ít tan trong nước lạnh.

Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH4 → X → Y → Z → T → C6H5-OH.

(X, Y, Z là các chất hữu cơ khác nhau). Chỉ ra Z.

A. C6H5-Cl B. C6H5-NH2 C. C6H5-NO2 D. C6H5-ONa

Quảng cáo

Câu 9: Cho dãy chuyển hóa điều chế sau:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Chất Z có thể là

A. benzyl clorua. B. m-metylphenol. C. o-metylphenol. D. o-clotoluen.

Câu 10: Cho các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Hiệu suất của quá trình trên là 80%, nếu lượng benzen ban đầu là 2,34 tấn, thì khối lượng phenol thu được là

A. 2,82 tấn. B. 3,525 tấn. C. 2,256 tấn. D. 2,28 tấn.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B2. B3. B4. A5. C
6. A7. C8. A9. C10. C

Câu 10:

nphenol = 2,34.80/78.100 = 0,024 tấn mol;

=> mphenol = 0,024.94 = 2,256 tấn mol

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jsp


Khóa học 12