Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của dẫn xuất halogenChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bài tập trắc nghiệm Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen

Câu 1: Theo quy tắc Zai-xep, sán phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-clobutan?

A. But-2-en    B. But-1-en    C. But-1,3-đien    D. But-1-in

Quảng cáo

Câu 2: Khi đun sôi hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH trong C2H5OH thấy thoát ra một chất khí không màu. Dẫn khí này đi qua ống nghiệm đựng nước brom. Hiện tượng xảy ra là:

A. xuất hiện kết tủa trắng     B. Nước brom có màu đậm hơn

C. nước brom bị mất màu     D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 3: Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT C4H9Cl cho 3 olefin đồng phân, X là chất nào trong những chất sau đây ?

A. n- butyl clorua.    B. sec-butyl clorua.

C. iso-butyl clorua.    D. tert-butyl clorua.

Câu 4: Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3

A. 2-metylbut-2-en.    B. 3-metylbut-2-en.

C. 3-metyl-but-1-en.    D. 2-metylbut-1-en.

Quảng cáo

Câu 5: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy ra là

A. Thoát ra khí màu vàng lục.    B. xuất hiện kết tủa trắng.

C. không có hiện tượng.    D. xuất hiện kết tủa vàng.

Câu 6: Cho hợp chất thơm: ClC6H4CH2Cl + dung dịch KOH (loãng, dư, to) ta thu được chất nào?

A. HOC6H4CH2OH.    B. ClC6H4CH2OH.    C. HOC6H4CH2Cl.    D. KOC6H4CH2OH.

Câu 7: Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được ancol?

(1) CH3CH2Cl.; (2) CH3CH=CHCl; (3) C66H5CH2Cl; (4) C66H5Cl.

A. (1), (3).    B. (1), (2), (3).    C. (1), (2), (4).    D. (1), (2), (3), (4).

Câu 8: Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH tạo thành hợp chất anđehit axetic. Tên của hợp chất X là

A. 1,2- đibrometan. B. 1,1- đibrometan. C. etyl clorua.    D. A và B đúng.

Quảng cáo

Câu 9: Dẫn xuất halogen nào làm chất gây mê là:

A. CHCl3    B. CH3Cl    C. CF2Cl2    D. CFCl3

Câu 10: Dẫn xuất halogen có tác dụng diệt sâu bọ ( trước đây được dùng nhiều trong nông nghiệp) là

A ClBrCH – CF3    B. CH3C66H2(NO2)3

C. C6H6Cl6    D. Cl2CH – CF2 – OCH3

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. D3. B4. A5. C
6. B7. A8. B9. A10. C

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jsp


Khóa học 12