Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cháyChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng cháy

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam một rượu X, thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O. Rượu X thuộc loại

A. rượu no hai chức, mạch hở.     B. rượu no, mạch hở.

C. rượu no đơn chức, mạch hở.     D. rượu no đa chức, mạch hở.

Quảng cáo

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 ankanol X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Vậy X là

A. CH4O.    B. C2H6O.    C. C3H8O.    D. C4H10O.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 1 ancol đơn chức X thu được VCO2 : VH2O = 3 : 4 (đktc). Vậy X là

A. CH4O.    B. C2H6O.    C. C3H8O.    D. C4H10O.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,48 gam hỗn hợp X gồm 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp cần vừa đủ 4,032 lít O2 (đktc). Vậy công thức phân tử của 2 ankanol trong hỗn hợp X là

A. CH3OH và C2H5OH.    B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.    D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1 ankanol X cần hết 13,44 lít O2 (đktc) thu được CO2 và 9 gam H2O. Vậy X là

A. CH4O.    B. C2H6O.    C. C3H8O.    D. C4H10O.

Quảng cáo

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,68 gam hỗn hợp X gồm 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp thu được 27,84 gam hỗn hợp G gồm CO2 và H2O. Vậy công thức phân tử của 2 ankanol trong hỗn hợp X là

A. CH3OH và C2H5OH.    B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.    D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ancol metylic, ancol etylic, ancol propylic thu được 1,4 mol CO2 và 2 mol H2O. Vậy giá trị của m là

A. 30,4.    B. 24,8.    C. 26,2.    D. 31,8.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp gồm ancol metylic, ancol etylic, ancol propylic cần hết V lít O2 (đktc) thu được 2,6 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Vậy giá trị của V là

A. 57,36.    B. 35,84.    C. 33.60.    D. 44,80.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 0,1 mol etilenglicol và 0,2 mol ancol M thu được 35,2 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 0,3 mol H2. Vậy ancol M là

A. C3H8O.    B. C3H8O2.    C. C3H8O3.    D. C4H10O2.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là:

A. C2H6O2, C3H8O2.    B. C2H6O, CH4O.    C. C3H6O, C4H8O.    D. C2H6O, C3H8O.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. D2. B3. C4. A5. D
6. D7. A8. C9.B10. D

Câu 2:

nCO2 = 0,1 mol ; nH2O = 0,15 mol => nancol = 0,05 mol => n = 2

Câu 3:

VH2O > VCO2 => ancol no đơn chức mạch hở

=> Vancol = 1 => n = 3

Câu 5:

nO2= 0,6 mol ; nH2O = 0,5 mol => 1,5n/(n+1) = 0,6/0,5 => n = 4

Câu 7:

nhh = 2 – 1,4 = 0,6 mol; m = 1,4.12 + 2.2 + 0,6.16 = 30,4 g

Câu 9:

gọi CT của M là: CnH2n+2Oa ; nCO2 = 35,2/44 = 0,8 mol ;

nH2O = 19,8/18 = 1,1 mol => nCO2(M) = 0,8 – 0,2 = 0,6 mol

=> n = 3. X tác dụng Na thu được 0,3 mol H2 => M là ancol 2 chức

Câu 10:

nM = 0,425 – 0,3 = 0,125 mol

=> n ̅ = 2,4; 0,25 mol M thu được mol H2 nhỏ hơn 0,15

=> ancol đơn chức no mạch hở

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jsp


Khóa học 12