Bài tập trắc nghiệm Phản ứng của rượu với kim loại kiềmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng của rượu với kim loại kiềm

Câu 1: Cho 204,24 gam 1 ancol no, mạch hở, đơn chức X phản ứng hoàn toàn với Na dư thu được 30,912 lít H2 (đktc). Vậy X là

A. CH3OH.    B. C2H5OH.    C. C3H7OH.    D. C4H9OH.

Quảng cáo

Câu 2: Cho 42 gam 1 ancol no, mạch hở, đơn chức l X phản ứng vừa đủ với Na thu được H2 và 57,4 gam muối. Vậy X là

A. CH4O.    B. C2H6O.    C. C3H8O.    D. C4H10O.

Câu 3: Cho 1 ancol no, mạch hở, đơn chức X phản ứng vừa đủ với Na thu được 76,8 gam muối và 8,96 lít H2 (đktc). Vậy X là

A. ancol metylic.    B. ancol etylic.    C. ancol propylic.    D. ancol butylic.

Câu 4: Cho 68,913 gam 1 ancol hai chức Z phản ứng hết với Na thu được 24,8976 lít H2 (đktc). Vậy Z là

A. C2H6O2.    B. C3H8O2.    C. C4H10O2.    D. C5H10O2.

Câu 5: Cho 10,1 gam hỗn hợp X gồm 2 ankanol đồng đẳng liên tiếp phản ứng với Na dư thu được 2,8 lít H2 (đktc). Vậy công thức của 2 ankanol trong hỗn hợp X là

A. CH3OH và C2H5OH.    B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.    D. C4H9OH và C5H11OH.

Quảng cáo

Câu 6: Cho 1 ancol mạch hở Z (trong đó có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử cacbon) phản ứng hoàn toàn với 2,3 gam Na thu được 4,97 gam chất rắn và 1,008 lít H2 (đktc). Vậy Z là

A. C2H6O2.    B. C3H8O3.    C. C4H10O4.    D. C5H10O5.

Câu 7: Cho 0,8 mol hỗn hợp A gồm 3 ancol có công thức phân tử lần lượt là C2H6O2, C3H8O2 và C5H12O2 phản ứng vừa đủ với Na, phản ứng xong thu được V lít H2 (đktc). Vậy giá trị của V là

A. 4,48.    B. 8,96. C. 17,92.    D. 35,84.

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp M gồm metanol, etanol và propenol phản ứng vừa đủ với Na thu được V lít H2 (đktc) và (m + 3,52) gam muối. Vậy giá trị của V là

A. 3,584.    B. 1,792.    C. 0,896.    D. 0,448.

Câu 9: Cho 37 gam hỗn hợp X gồm etanol, etilenglicol và glixerol phản ứng vừa đủ với Na thu được V lít H2 (đktc) và 50,2 gam muối. Vậy giá trị của V là

A. 6,72.    B. 4,48.    C. 2,24.    D. 13,44.

Câu 10: Cho 29,2 gam hỗn hợp X gồm etanol, etilenglicol và glixerol phản ứng vừa đủ với Na thu được H2 và 49 gam muối. Vậy tổng khối lượng cacbon và hidro có trong hỗn hợp X lúc đầu là

A. 14,8.    B. 22,0.    C. 24,4.    D. 0,4.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. D2. C3. D4. A5. A
6. B7. C8. A9. A10. D

Câu 1:

nancol = 2nH2 = 2.30,912/22,4 = 2,76 mol => M = 74 => n = 5

Câu 2:

nancol = (57,4-42)/22 = 0,7 mol => M = 42/0,7 = 60 => n = 3

Câu 3:

nmuối = 2nH2 = 0,8 mol => Mmuối = 76,8/0,8 = 96

=> n = 4 => ancol butylic

Câu 4:

nancol = nH2 = 1,1115 mol => Mancol = 62 = 14n + 2 + 32 => n = 2

Câu 6:

mancol = 4,97 + 0,09 – 2,3 = 2,76 g; nancol = nH2 = n.0,09 mol

=> M = 92/3n = 14n + 16n + 2 => n = 3

Câu 7:

nH2 = nancol = 0,8 => V = 0,8.22,4 = 17,92 lít

Câu 8:

nH2 = (m+3,52-m)/22 = 0,16 mol => V = 0,16.22,4 = 3,584 lít

Câu 9:

nNa = (50,2-37)/22 = 0,6 mol => nH2 = 0,6/2 = 0,3 mol => V = 6,72 lít

Câu 10:

nO = 2nH2 = 2.(49-29,2)/22 = 1,8 mol

=> mO = 1,8.16 = 28,8 gam => mC + mH = 29,2 – 28,8 = 0,4 g

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jsp


Khóa học 12