Bài tập trắc nghiệm Phản ứng muối amoniChuyên đề: Nitơ - Photpho

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng muối amoni

Câu 1: Có những nhận định sau về muối amoni:

(1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước;

Quảng cáo

(2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, phân li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ có môi trường bazơ;

(3) Muối amoni đều phản ứng với dd kiềm giải phóng khí amoniac;

(4) Muối amoni kém bền đối với nhiệt.

Nhóm gồm các nhận định đúng :

A. 1, 2, 3    B. 1, 2, 4    C. 1, 3, 4    D. 2, 3, 4

Câu 2: Trộn lẫn dd muối (NH4)2SO4 với dd Ba(NO2)2 rồi đun nóng thì thu được chất khí X. X là :

A. NO2    B. N2    C. NO    D. N2O

Câu 3: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào sau đây không đúng?

A. NH4NO2 to→ N2↑ + 2H2O    B. NH4NO3 to→ NH3↑ + HNO3

C. NH4Cl to→ NH3↑ + HCl    D. NH4HCO3 to→ NH3↑+ H2O + CO2

Quảng cáo

Câu 4: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây sinh ra đồng thời cả kết tủa, khí và chất điện li yếu:

A. (NH4)2CO3 + Ba(OH)2    B. (NH4)2SO4 + Ba(HCO3)2

C. (NH4)2CO3 + HCl →    D. NH4NO3 + Ba(OH)2

Câu 5: Cho 2,92g hh X gồm NH4NO3 và (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 400 ml dd NaOH thu được 0,896 lít khí.Tìm pH của dd NaOH đã dùng.

A.11    B.12    C.13    D.14

Câu 6: Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 100ml dd X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì có 23,3 g một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 6,72 lit (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dd X là:

A. 1M và 1M    B. 2M và 2M    C. 1M và 2M    D. 2M và 2M

Câu 7: Cho dd NH4NO3 tác dụng vừa đủ với dd hiđroxit của kim loại R (to), thu được 4,48 lit khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dd X thu được 26,1 gam muối khan. Kim loại R là:

A. Canxi    B. Kali    C. Na    D. Bari

Câu 8: Cho dd (NH4)2SO4 20% vừa đủ vào cốc đựng 800 gam dd Ba(OH)2 8,55% (to). Phản ứng hoàn toàn, trong cốc có m gam chất lỏng (bỏ qua sự bay hơi của nước). Giá trị của m là:

A. 1050,4 gam    B. 693,2 gam    C. 970,8 gam    D. 957,2 gam

Câu 9: Cho 42,8 gam NH4Cl vào cốc sứ nặng 500 gam, nung cốc đến khối lượng không đổi thấy khối lượng cốc = m gam. Giá trị của m là:

A. 542,8 gam    B. 529,2 gam    C. 513,6 gam    D. Kết quả khác

Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn 28,8 gam (NH4)2CO3 ở nhiệt độ cao thu được V lit khí (đktc). Giá trị của V là:

A. 13,44 lít    B. 6,72 lít    C. 20,16 lít    D.8,96 lít

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. C2. B3. B4. A5. C
6. A7. D8. A9. B10. A

Câu 5:

nNH4NO3 = 0,02 mol; n(NH4)2SO4 = 0,01 mol

=> nNaOH = 0,02 + 0,01.2 = 0,04

→ CM(NaOH) = 0,04/0,4 = 0,1 => pH =13

Câu 6:

nSO42- = nBaSO4 = 23.3/233 =0,1 mol; nNH4+ = nNH3 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

nNO3- = 0,3-2.0,1 = 0,1 mol

=> CM((NH4)2SO4) = 0,1/0,1 = 1M; CM(NH4NO3) = 0,1/0,1 = 1M

Câu 7:

Gọi hóa trị của R là n.

nNH4NO3 = 0,2 mol => nR(OH)n = 0,2/n mol

M = mNO3- + mR = 0,2.62 + 0,2.R/n = 26,1

=> R = 137 và n = 2 => R là Ba

Câu 9:

nNH4Cl = 42,8/53,5 = 0,8 mol => m = 42,8 + 500 – 0,8.17 = 529,2 gam.

Câu 10:

n(NH4)2CO3 = 28,8/96 = 0,3 mol => nNH3 = 0,3.2 = 0,6 mol => V = 0,6.22,4 = 13,44 lít

Tham khảo các bài Chuyên đề 2 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-nito-photpho.jsp


Khóa học 12