Bài tập trắc nghiệm Photpho và hợp chất của photphoChuyên đề: Nitơ - Photpho

Bài tập trắc nghiệm Photpho và hợp chất của photpho

Câu 1: Đốt cháy photpho trong khí clo dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng ta thu được hợp chất nào?

A.PCl3    B. PCl5    C. PCl2    D. PCl6

Quảng cáo

Câu 2: Cho phản ứng: HNO3 + P → H3PO4 + NO2 + H2O. Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (với hệ số nguyên, tối giản) là:

A. 15    B. 13    C. 14    D. 12

Câu 3: Cho photpho tác dụng với HNO3 dư, thu được NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng hệ số cân bằng của phản ứng (là số nguyên tối giản) bằng:

A. 16    B. 20    C. 18    D. 17

Câu 4: Cho phản ứng: P + KClO3 P2O5 + KCl. Vai trò của P trong phương trình phản ứng trên là:

A.Chất oxi hóa    B. Môi trường    C. Chất khử    D. Chất xúc tác

Câu 5: Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ:

A. Ca3(PO4)2; SiO2; C    B. H3PO4; Mg

C. Ca3(PO4)2; C    D. P2O5; C

Quảng cáo

Câu 6: Chọn công thức đúng của apatit:

A. Ca3(PO4)2;    B. Ca(PO3)2.    C. 3Ca3(PO4)4.CaF2.     D. CaP2O7.

Câu 7: Ở điều kiện thường, photpho hoạt động hoá học mạnh hơn nitơ là do :

A. độ âm điện của photpho lớn hơn của nitơ.

B. ái lực electron của photpho lớn hơn của nitơ.

C. liên kết trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ.

D. tính phi kim của nguyên tử photpho mạnh hơn của nitơ.

Câu 8: Hai khoáng vật chính của photpho là :

A. Apatit và photphorit.    B. Photphorit và cacnalit

C. Apatit và đolomit.    D. Photphorit và đolomit.

Câu 9: Cho 7,75 gam photpho tác dụng với một lượng O2 thích hợp thu được 16,15 gam hỗn hợp chất rắn X (chỉ chứa hợp chất). Khối lượng của chất có khối lượng lớn nhất trong X là:

A. 11,36 gam    B. 5,5 gam    C. 10,65 gam    D. 9,94 gam

Câu 10: Để oxi hóa hoàn toàn 14,88 gam photpho thành điphotpho pentaoxit cần dùng vừa hết m gam KClO3 (to). Giá trị của m là:

A. 24,5 gam    B. 70,56 gam    C. 49 gam    D. 58,8 gam.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. B2. B3. C4. C5. A
6. C7. C8. A9. C10. C

Câu 3:

3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO↑

Câu 9:

hỗn hợp rắn X gồm P2O5 (x mol) và P2O3 (y mol);

2x + 2y = 0,25 (1); 142.x + 110.y = 16,15 (2); từ 1, 2

=> x = 0,075 mol và y = 0,05 mol; mP2O5 = 0,075.142 = 10,65 gam

Câu 10:

nP = 14,88/31 = 0,48 mol; nKClO3 = 0,48.5/6 = 0,4 mol

=> mKClO3 = 0,4.122,5 = 49 gam

Tham khảo các bài Chuyên đề 2 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-nito-photpho.jsp


Khóa học 12