Bài tập tự luận ProteinProtein

B. Bài tập tự luận

Câu 1: So sánh ADN và prôtêin về cấu tạo và chức năng.

Trả lời

Quảng cáo

   a. Giống nhau

   - Đều là các đại phân tử hữu cơ có vai trò quan trọng có cấu tạo từ các nguyên tố cơ bản là C, H, O, N.

   - Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

   - Đều là các thành phần cấu tạo chủ yếu của NST.

Quảng cáo

   - Tính đa dạng và đặc thù được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự các đơn phân.

   - Đều góp phần truyền đạt thông tin di truyền.

   b. Khác nhau

Đặc điểmADNPrôtêin
Nguyên tố chính C, H, O, N, P C, H, O, N
Số mạch Hai mạch xoắn kép Một hoặc nhiều chuỗi pôlipeptit
Đơn phân Nuclêôtit Axit amin
Kích thước Rất lớn Nhỏ hơn ADN nhiều lần
Cấu tạo đơn phân Đơn phân có cấu tạo từ 3 thành phần chính là: đường đêôxiribôzơ, axit phôtphoric, bazơ nitric. Mỗi đơn phân có 3 thành phần: nhóm amin (NH2), nhóm cacboxyl (COOH) và 1 gốc hoá trị R.
Tính chất Tính axit Vừa có axit, vừa có tính bazơ

Câu 2: So sánh ADN, ARN và prôtêin.

Trả lời

   a. Giống nhau

   - Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, là các đơn phân

   - Có kích thước và khối lượng lớn.

   - Tham gia vào quá trình hình thành tính trạng.

Quảng cáo

   - Có cấu trúc mach xoắn

   - Có liên kết hoá học giữa các đơn phân

   - Đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các đơn phân.

   - Là thành phần hoá học cấu tạo nên NST

   b. Khác nhau Chuyên đề Sinh học lớp 9

Câu 3: Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là gì? Nêu các chức năng của prôtêin.

Trả lời

   * Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là các axit amin.

   * Các chức năng của protein:

   - Chức năng cấu trúc:cấu tạo nên nên các bào quan, chất nguyên sinh, màng sinh chất.

   - Chức năng xúc tác quá trình trao đổi chất:bản chất các enzim là Prôtêin

   - Chức năng điều hoà quá trình trao đổi chất: các hoocmon phần lớn là prôtêin.

   → Prôtêin liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

Câu 4: Giải thích mối liên hệ giữa gen và tính trạng trong sơ đồ sau:

Chuyên đề Sinh học lớp 9

Trả lời

Quảng cáo

   Thông tin về cấu trúc của phân tử prôtêin được xác định bởi dãy nuclêôtit trong ADN. Mạch ADN này được dùng làm khuôn để tổng hợp mARN. Tiếp theo mạch mARN này lại được làm khuôn để tổng hợp lên chuỗi axit amin ở tế bào chất. Thông qua các hoạt động chức năng mà prôtêin biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

Mục lục các chuyên đề Sinh học 9:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề Sinh học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh 9 với đầy đủ Lý thuyết và rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn Sinh 9 để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


protein.jsp