Câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo nhiễm sắc thểCấu tạo nhiễm sắc thể

C. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm

Câu 1: NST là cấu trúc có ở

   A. Bên ngoài tế bào

Quảng cáo

   B. Trong các bào quan

   C. Trong nhân tế bào

   D. Trên màng tế bào

Câu 2: Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng:

   A. Hình que

   B. Hình hạt

   C. Hình chữ V

   D. Nhiều hình dạng

Câu 3: Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì:

   A. Vào kì trung gian

Quảng cáo

   B. Kì đầu

   C. Kì giữa

   D. Kì sau

Câu 4: Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:

   A. một crômatit

   B. một NST đơn

   C. một NST kép

   D. cặp crômatit

Câu 5: Thành phần hoá học của NST bao gồm:

   A. Phân tử Prôtêin

   B. Phân tử ADN

   C. Prôtêin và phân tử ADN

   D. Axit và bazơ

Câu 6: Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:

   A. Biến đổi hình dạng

   B. Tự nhân đôi

   C. Trao đổi chất

   D. Co, duỗi trong phân bào

Câu 7: Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:

   A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ

   B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng

   C. Luôn co ngắn lại

   D. Luôn luôn duỗi ra

Câu 8: Cặp NST tương đồng là:

   A. Hai NST giống hệt nhau về hình thái và kích thước.

   B. Hai NST có cùng 1 nguồn gốc từ bố hoặc mẹ.

   C. Hai crômatit giống hệt nhau, dính nhau ở tâm động.

   D. Hai crômatit có nguồn gốc khác nhau.

Quảng cáo

Câu 9: Bộ NST 2n = 48 là của loài:

   A. Tinh tinh

   B. Đậu Hà Lan

   C. Ruồi giấm

   D. Người

Câu 10: Điều dưới đây đúng khi nói về tế bào sinh dưỡng của Ruồi giấm là:

   A. Có hai cặp NST đều có Hình que

   B. Có bốn cặp NST đều Hình que

   C. Có ba cặp NST Hình chữ V

   D. Có hai cặp NST Hình chữ V

Câu 11: Chọn câu đúng trong số các câu sau:

1. Số lượng NST trong tế bào nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hoá của loài.

2. Các loài khác nhau luôn có bộ NST lưỡng bội với số lương không bằng nhau.

3. Trong tế bào sinh dưỡng NST luôn tồn tại từng cặp, do vậy số lượng NST sẽ luôn chẵn gọi là bộ NST lưỡng bội.

4. NST là sợ ngắn, bắt màu kiềm tính, thấy được dưới kính hiển vi khi phân bào.

Số phương án đúng là:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 12: Loại tế bào nào sau đây không có cặp NST tương đồng?

   A. Tế nào sinh dưỡng của ong đực

   B. Hợp tử.

   C. Tế bào sinh dục chín

   D. Tế bào sinh dục sơ khai

Câu 13: Câu nào sau đây không đúng?

   A. Crômatit chính là NST đơn.

   B. Trong phân bào, có bao nhiêu NST, sẽ có bấy nhiêu tơ vô sắc được hình thành.

   C. Ở kì giữa quá trình phân bào, mỗi NST đều có dạng kép và giữa hai crômatit đính nhau tại tâm động.

   D. Mỗi NST ở trạng thái kép hay đơn đều chỉ có một tâm động.

Câu 14: Số lượng NST trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài phản ánh

   A. mức độ tiến hoá của loài.

   B. mối quan hệ họ hàng giữa các loài.

   C. tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.

   D. số lượng gen của mỗi loài.

Quảng cáo

Câu 15: Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

   A. số lượng, hình dạng, cấu trúc NST.

   B. số lượng, hình thái NST.

   C. số lượng, cấu trúc NST.

   D. số lượng không đổi.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C 4. B 7. B 10. D 13. A
2. D 5. C 8. A 11. B 14. C
3. C 6. B 9. A 12. A 15. A

Tham khảo thêm các bài chuyên đề sinh lớp 9 khác:

Mục lục các chuyên đề Sinh học 9:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề Sinh học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Sinh 9 với đầy đủ Lý thuyết và rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức môn Sinh 9 để giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Sinh lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


cau-tao-nhiem-sac-the.jsp