Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

    Môn: Tin học lớp 3

    Thời gian: 40 phút

Tải xuống

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính được coi là có chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?

Quảng cáo

A. Chuột     B. Thân máy

C. Màn hình     D. Bàn phím

Câu 2: Các bộ phận của chuột máy tính là:

A. Nút trái     B. Nút phải

C. Bánh lăn     D. Cả A, B, C

Câu 3: Để xóa được chữ “n” trong hình bên Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) em sử dụng phím nào?

A. Backspace     B. Delete

C. Capslock     D. Enter

Câu 4: Trong Word 2003, để gõ từ “Việt Nam” theo kiểu Telex em gõ như thế nào?

A. Vie6t5 Nam     B. Viewtj Nam

C. Vieetf Nam     D. Vieetj Nam

Câu 5: Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là gì?

Quảng cáo

A. Vùng soạn thảo     B. Vùng trắng

C. Con trỏ     D. Con trỏ soạn thảo

Câu 6: Trong Word 2003 , hai phím nào dùng để xoá chữ gõ sai?

A. Delete và Shift

B. Shift và Caps Lock

C. Backspace và Shift

D. Delete và Backspace

Câu 7: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đâu là phòng tắm trong phần mềm Tidy up?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Hall     B. Living room

C. Kitchen     D. Bathroom

Câu 9: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện sau để vẽ được 1 đường cong?

1. Chọn màu vẽ, nét vẽ.

2. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.

3. Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ.

4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.

A. 1-2-3-4     C. 2-3-1-4

B. 3-1-4-2     D. 1-3-4-2

Câu 10: Biểu tượng nào là phần mềm Paint ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm)

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

…………………………………………………………………………………………

B. có nhiều, màn hình, Trên, biểu tượng.

…………………………………………………………………………………………

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Hãy điền từ thích hợp vào trong các ô trống trong phát biểu sau đây: (1 điểm)

Khi soạn thảo trong chế độ Telex:

a) Nếu gõ aa ta nhận được chữ â, để nhận được từ aa ta sẽ gõ ……

b) Nếu gõ AX ta nhận được chữ Ã, để nhận được từ AX ta sẽ gõ …..

c) Nếu gõ thừa dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Thánh, để bỏ dấu sắc ta sẽ gõ ……………..

d) Nếu gõ nhầm dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Hắng, để sửa thành Hằng ta sẽ gõ ……..

Câu 4: Em hãy viết lại cách soạn thảo đoạn văn bản sau theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Hạt gạo làng ta | ..................................

Có vị phù sa | ..................................

Của sông kinh Thầy | ..................................

Có hương sen thơm | ..................................

Trong hồ nước đầy | ..................................

Có lời mẹ hát | ..................................

Ngọt bùi đắng cay...| ..................................

Tác giả: Xuân Diệu | ..................................

Ví dụ: đề thi tin học lớp 3 | ddeef thi tin hocj lowps 3

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D A C A D B D B C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi câu sắp xếp đúng được 0.5 điểm

A. Máy tính làm việc khi nối với nguồn điện

B. Trên màn hình có nhiều biểu tượng

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

- Mỗi phép nối đúng được 0.25 điểm.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3:

Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

a) aaa

b) AXX

c) z

d) f

Câu 4: Theo kiểu gõ Telex ta sẽ gõ như sau: (2 điểm): mỗi dòng đúng được 0.25 điểm

Hạt gạo làng ta | Hatj gaoj langf ta

Có vị phù sa | Cos vij phuf sa

Của sông kinh Thầy | Cuar soong kinh Thaayf

Có hương sen thơm | Cos huwowng sen thowm

Trong hồ nước đầy | Trong hoof nuwowcs ddaayf

Có lời mẹ hát | Cos lowif mej hats

Ngọt bùi đắng cay... | Ngotj buif ddawngs cay...

Tác giả: Xuân Diệu | Tacs giả: Xuaan Dieeuj

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tin học lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.