Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

    Môn: Tin học lớp 3

    Thời gian: 40 phút

Tải xuống

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thao tác nháy đúp chuột được thực hiện như thế nào?

Quảng cáo

A. Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột.

B. Nhấn một lần nút trái chuột.

C. Nhấn một lần nút phải chuột.

D. Nhấn hai lần liên tiếp nút phải chuột.

Câu 2: Khi ngồi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt tới màn hình là:

A. 5 m – 8 m     B. 50dm – 80dm

C. 50cm – 80cm     D. 5mm – 8mm

Câu 3: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 4: Để gõ được dòng chữ như hình dưới đây, em cần phải sử dụng hàng phím nào?

Quảng cáo

A     S     D     F     G     H     J     K     L ;

A. Hàng phím trên     B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số     D. Hàng phím cơ sở

Câu 5: Hàng phím nào sau đây không thuộc khu vực chính của bàn phím?

A. Hàng phím số

B. Hàng có các phím từ F1 đến F12

C. Hàng phím trên

D. Hàng phím cơ sở

Câu 6: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Sticks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô     B. Cái áo

C. Tờ báo     D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 9: Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

A. Trái chuột     B. Phải chuột

C. Đúp chuột     D. Cả A, B, C

Câu 10: Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S     B. Shift + S

C. Ctrl + Z     D. Ctrl + S

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint. (1 điểm)

a) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

b) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

c) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

d) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Các kí tự gõ trên bàn phím Kết quả hiện trên màn hình
Cốm
Caay
Hành và tỏi
Hoof howir
Truwowngf hocj
Hoa vàng trên cỏ xanh
Bài tập
Tin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

Để có dấu Em gõ chữ
Dấu huyền
Dấu sắc
Dấu hỏi
Dấu ngã
Dấu nặng

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

(A) Kitchen (1) Phòng ngủ
(B) Dining Room (2) Phòng đợi
(C) Living Room (3) Phòng ăn
(D) Hall (4) Phòng tắm
(E) Bathroom (5) Phòng bếp
(F) Bedrom (6) Phòng khách

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C B D B C D A A C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint.

a) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) : Dùng để chọn 1 phần hình vẽ (0.25 điểm)

b) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) : Dùng để tô màu (0.25 điểm)

c) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) : Dùng để vẽ đường thẳng (0.25 điểm)

d) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) : Dùng để vẽ đường cong (0.25 điểm)

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

- Mỗi ý viết đúng được 0.25 điểm.

Các kí tự gõ trên bàn phím Kết quả hiện trên màn hình
Cooms Cốm
Caay Cây
Hanhf vaf toir Hành và tỏi
Hoof howir Hồ hởi
Truwowngf hocj Trường học
Hoa vangf treen cor xanh Hoa vàng trên cỏ xanh
Baif taapj Bài tập
Tin hocj Tin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

- Mỗi quy tắc đúng được 0.2 điểm

Để có dấu Em gõ chữ
Dấu huyền f
Dấu sắc s
Dấu hỏi r
Dấu ngã x
Dấu nặng j

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

- Mỗi phép nối sai trừ 0.15 điểm

(A) Kitchen A-5 (1)Phòng ngủ
(B) Dining Room B-3 (2)Phòng đợi
(C) Living Room C-6 (3)Phòng ăn
(D) Hall D-2 (4)Phòng tắm
(E) Bathroom E-4 (5)Phòng bếp
(F) Bedrom F-1 (6)Phòng khách

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tin học lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.