Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 Chương 1

Thời gian: 45 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án đó cho các câu từ 1 đến 8.

Câu 1: Cho một bình chia độ như hình vẽ dưới đây.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 4)

Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của bình chia độ này là:

 A. GHĐ: 250cm3 và ĐCNN: 25cm3

 B. GHĐ: 250cm3 và ĐCNN: 50cm3

 C. GHĐ: 300cm3 và ĐCNN: 25cm3

 D. GHĐ: 300cm3 và ĐCNN: 50cm3

Câu 2: Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng?

 A. Ghi kết quả đo chia hết cho ĐCNN của dụng cụ đo

 B. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo

 C. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo chia hết cho ĐCNN.

 D. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết cho ĐCNN.

Câu 3: Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?

 A. Chỉ làm biến đổi chuyến động của quả bóng.

 B. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

 C. Không làm biên dạng và cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

 D. Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm biến đổi chuyển động của nó.

Quảng cáo

Câu 4: Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

 A. chỉ của trọng lực có độ lớn là 1N

 B. chỉ của lực đàn hồi có độ lớn là 10N

 C. của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 1N

 D. của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 10N

Câu 5: Khi cân một bao sỏi bằng cân Robecvan, một nhóm học sinh đã đặt 2 quả cân 2kg, 1 quả cân 500g và 1 quả cân 200g vào đĩa cân bên phải thì cân vẫn mất thăng bằng. Nhưng khi đặt 1 quả cân 50g vào đĩa cân bên trái có bao sỏi thì cân thăng bằng. khối lượng của bao sỏi là

 A. 4,7 kg.

 B. 4,5 kg

 C. 4,75 kg.

 D. 4,65 kg.

Câu 6: Sàn nhà cao hơn mặt đường 50 cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài và độ cao h nào sau đây?

 A. l < 50 cm, h = 50 cm.

 B. l = 50 cm, h = 50 cm

 C. l > 50 cm, h < 50 cm

 D. l > 50 cm, h = 50 cm

Câu 7: Điều kiện nào sau đây giúp người sử dụng đòn bẩy để nâng vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật?

 A. Khi OO2 < OO1 thì F2 < F1

 B. Khi OO2 = OO1 thì F2 = F1

 C. Khi OO2 > OO1 thì F2 < F1

 D. Khi OO2 > OO1 thì F2 > F1

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 8: Để cẩu hàng ở các cảng người ta thường sử dụng các cần cẩu hoặc palăng nhằm mục đích có lợi về lực. Các dụng cụ đó dựa trên nguyên tắc của:

 A. Đòn bẩy

 B. Mặt phẳng nghiêng

 C. Ròng rọc

 D. Cả A, B, C đều đúng

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm): Hãy chọn từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

“ĐCNN, độ dài, GHĐ, vuông góc, dọc theo, gần nhất, ngang bằng với”

Khi đo độ dài cần:

a) Ước lượng (1)....... cần đo.

b) Chọn thước (2)........ và có (3)...........thích hợp.

c) Đặt thước (4)............ độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5).......... vạch số 0 của thước.

d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6)..... với cạnh thước ở đầu kia của vật.

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)......... với đầu kia của vật.

Câu 10 (1 điểm): Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5T (hình vẽ). Số 5T có ý nghĩa gì ?

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 11 (1 điểm): Tại sao động viên môn thể thao nhảy cầu lại phải nhún nhiều lần trên tấm nhún làm bằng chất đàn hồi trước khi nhảy xuống nước?

Câu 12 (2 điểm): Người ta dùng một Pa lăng gồm 1 ròng rọc cố định và 3 ròng rọc động để đưa một vật có khối lượng m = 0,3 tấn lên độ cao 1,5 m. Xác định quãng đường sợi dây phải đi.

Đáp án & Hướng dẫn giải

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 1: Chọn A.

GHĐ: 250cm3 và ĐCNN: 25cm3

Câu 2: Chọn A.

Cách ghi kết quả đo: Ghi kết quả đo chia hết cho ĐCNN của dụng cụ đo.

Câu 3: Chọn D.

Lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả là vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm biến đổi chuyển động của nó

Câu 4: Chọn C.

Khi đứng yên thì trọng lực của quả cân có độ lớn bằng độ lớn lực đàn hồi của quả cân.

Câu 5: Chọn D.

Khối lượng của các quả cân ở đĩa bên phải là:

mphải = 2.2 + 1.0,5 + 1.0,2 = 4,7 (kg)

Khối lượng của bao sỏi và quả cân ở đĩa bên trái là:

mtrái = mbao sỏi + 0,05 (kg)

Khi cân thăng bằng thì: mtrái = mphải ⟺ mbao sỏi + 0,05 = 4,7

⟹ mbao sỏi = 4,7 – 0,05 = 4,65 (kg)

Câu 6: Chọn D.

Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l > 50 cm, độ cao h = 50 cm.

Câu 7: Chọn C.

Khi OO2 > OO1 thì F2 < F1 nghĩa là khi khoảng cách từ điểm tựa đến điểm tác dụng lực lớn hơn khoảng cách từ điểm tựa đến điểm đặt vật thì lực tác dụng nhỏ hơn trọng lượng vật.

Câu 8: Chọn D.

- Cần cẩu dựa trên nguyên tắc đòn bẩy.

- Palăng là hệ thống các ròng rọc.

II. TỰ LUẬN (6 điểm) (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm):

(1) - độ dài;

(2) - giới hạn đo;

(3) - độ chia nhỏ nhất;

(4) - dọc theo;

(5) - ngang bằng với;

(6) - vuông góc;

(7) - gần nhất.

Câu 10 (1 điểm):

5T có ý nghĩa là 5 tấn.

Biển báo này có nghĩa là những xe có khối lượng (xe + hàng hóa) từ 5 tấn trở xuống mới được phép qua cầu.

Câu 11 (1 điểm):

Nhún nhiều lần để tăng độ mạnh của lực đàn hồi do tấm nhún tác dụng lên người, làm cho người có thể tung lên cho cao một cách nhẹ nhàng.

Câu 12 (2 điểm):

- Vì ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi nên 3 ròng rọc động cho ta lợi 2.3 = 6 lần về lực và thiệt 6 lần về đường đi.

- Ròng rọc cố định chỉ làm thay đổi hướng của lực chứ không có tác dụng làm giảm hay tăng lực. Vì vậy quãng đường sợi dây phải đi là: s = 6. h = 6. 1,5 = 9 (m)

Xem thêm các Đề kiểm tra Vật Lí lớp 6 có đáp án, hay khác:

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 6 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 6 | Đề thi Vật Lí 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Vật Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-vat-li-lop-6-chuong-1.jsp


s