Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 1 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 1: Biết số proton trong hạt nhân của oxi là 8, kali là 19, clo là 17, silic là 14, canxi 20, nhôm là 13, lưu huỳnh là 16. Phân tử nào sau đây có số electron nhiều nhất?

A. SiO2

Quảng cáo

B. Al2O3

C. CaCl2

D. KCl

Câu 2: Biết 1đvC = 1,66.10-24 gam. Nguyên tử (Z) nặng 5,312.10-23 gam. Xác định tên và kí hiệu của nguyên tố (Z).

Câu 3: Hãy biểu diễn các ý sau:

a) Bốn nguyên tử nhôm

b) Mười phân tử clo

c) Bảy nguyên tử oxi

d) Chín phân tử muối ăn (NaCl)

Câu 4: Tính hóa trị của các nguyên tố gạch chân trong các công thức hóa học sau: AlCl3, CuSO4, N2O5, NO2, Fe(OH)3, SO2, Fe(NO3)2.

Câu 5: Một hợp chất (X) có tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố là: mMg : mC : mO = 2 : 1 : 4, biết MX = 84 đvC. Xác định hóa trị của Mg trong hợp chất (X) vừa lập.

Quảng cáo

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: chọn C

Số electron của CaCl2 là: 20 + 17 x 2 = 54 electron.

Câu 2: NTK(Z) = 5,312.10-23/1,66.10-24 = 32 (đvC): lưu huỳnh (S).

Câu 3: a) 4Al b) 10Cl2 c) 7O d) 9NaCl

Câu 4: Gọi hóa trị của Al trong AlCl3 là x

Ta có: x.1 = I.3 → x = III.

- Gọi hóa trị của Cu trong CuSO4 là x

Ta có: x × 1 = II × 1 → x = II.

- Gọi hóa trị của N trong N2O5 là x

Ta có: x × 2 = II × 5 → x = V.

- Gọi hóa trị của N trong NO2 là x

Ta có: x × 1 = II × 2 → x = IV.

- Gọi hóa trị của Fe trong Fe(OH)3 là x

Ta có: x × 1 = I × 3 → x = III.

- Gọi hóa trị của S trong SO2 là x

Ta có: x × 1 = II × 2 → x = IV.

- Gọi hóa trị của Fe trong Fe(NO3)2 là x

Ta có: x × 1 = I × 2 → x = II.

Câu 5: Lập tỉ lệ: x : y : z = 2/24:1/12:4/16= 1/3 ∶ 1/3 ∶1 = 1: 1: 3.

Công thức nguyên (X): (MgCO3)n

Mà MX = (24 + 12 + 48)n = 84 → n = 1 → CTHH: MgCO3

Áp dụng quy tắc hóa trị → Mg có trị II.

Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-1-chat-nguyen-tu-phan-tu.jsp