Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the best answer.

1. I am late for the appointment, ___?

A. am I     B. am not I     C. aren’t I

Quảng cáo

2. She may not come to class today, ____?

A. may she     B. does she     C. is she

3. We should follow the traffic rules strictly, ___?

A. shouldn’t we     B. don’t we     C. should we

4. Den drove his car so fast, ___?

A. did he     B. didn’t he     C. could he

5. Your father bought you a new book, ___?

A. didn’t he     B. did he     C. does he

6. Don’t forget ___ your dictionary with you to class.

A. to bring     B. bring     C. bringing

7. I really hate people ___ at me.

A. to look     B. look     C. looking

8. Her classmates started ___ when she won the race.

A. shouted     B. shouting     C. shout

Quảng cáo

9. You should remember ___ your warm clothes when it’s cold.

A. wear     B. wearing     C. to wear

10. The students stopped ___ when their teacher entered the class room.

A. to talk     B. talking     C. talk

II. Rewrite the sentences.

11. Baird produced the first TV picture in 1926, didn’t he?

→ The first TV picture ___________________________________________?

12. You forgot to buy me a magazine, didn’t you?

→ You didn’t ___________________________________________________?

13. I don’t like you to come to class late.

→ I’d rather you _________________________________________________.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

III. Find the false.

14. I dislike to play (A) soccer (B), it seems quite boring (C) for (D) me.

15. Would you like (A) reading the (B) story a bit (C) more loudly (D), Hoa?

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

I.

1. C 2. A 3. A 4. B 5. A
6. A 7. C 8. B 9. C 10. B

II.

1. The first TV picture was produced by Baird in 1926, wasn’t he?

2. You didn’t (remember to) buy me a magazine, did you?

3. I’d rather you didn’t come to class late.

III.

1. A → playing (vì dislike + V-ing)

2. A → mind (vì would you mind + V-ing, còn would you like + to-V)

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6