Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tiếng Anh lớp 9.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 2 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Put in the relative clause.

1. Someone knows all about it – the secretary.

The person ________________________________ is the secretary.

2. Vicky’s name was missed off the list, so she wasn’t very pleased.

Vicky, _____________________________________, wasn’t very pleased.

3. We are all looking forward to a concert. It’s next Saturday.

The concert ___________________________________ is next Saturday.

4. I’ll see you near the post office. We met there the other day.

I’ll see you near the post office, ____________________________________.

5. You’ll meet Harry tomorrow. He’s also a member of the board.

Henry, ___________________________________, is also a member of the board.

Quảng cáo

II. Choose the correct answer.

1. What’s the name of the man ______ gave us a lift?

A. he    B. what

C. which    D. who

2. Were you able to locate the person ______ wallet you found?

A. which    B. that his

C. whose    D. that’s

3. Everyone _____ the building was sought by the police.

A. enter    B. entered

C. entering    D. enters

4. There was little ______ we could do to help her.

A. which    B. what

C. that    D. when

5. Yesterday was the hottest day ________ remember.

A. that can    B. which can

C. which I can    D. I can

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

I.

1. who/that knows all about it

2. whose name was missed off the list

3. which/that we are all looking forward to/ to which we’re all looking forward to

4. where we met the other day

5. whom you’ll meet tomorrow

II.

1. D 2. C 3. C 4. C 5. D

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Học kì 2 (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Practice conditional sentences type 1.

1. If I (study), I (pass) the exams.

_______________________________________________________________.

2. If the sun (shine), we (walk) into town.

_______________________________________________________________.

3. If he (have) a temperature, he (see) the doctor.

_______________________________________________________________.

4. If my friends (come), I (be) very happy.

_______________________________________________________________.

5. If she (earn) a lot of money, she (fly) to New York.

_______________________________________________________________.

II. Practice conditional sentences type 2.

1. If I (come) home earlier, I (prepare) dinner.

_______________________________________________________________.

2. If we (live) in HCMC, my boyfriend (visit) us.

_______________________________________________________________.

3. If Tung and Thanh (be) older, they (play) in our football team.

_______________________________________________________________.

4. If he (be) my friend, I (invite) him to my birthday party.

_______________________________________________________________.

5. If Xuan (study) harder, she (be) better at school.

_______________________________________________________________.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

I.

1. If I study, I will pass the exams.

2. If the sun shines, we will walk into town.

3. If he has a temperature, he will see the doctor.

4. If my friends come, I will be very happy.

5. If she earns a lot of money, she will fly to New York.

II.

1. If I came home earlier, I would prepare dinner.

2. If we lived in HCMC, my boyfriend would visit us.

3. If Tung and Thanh were older, they would play in our football team.

4. If he were my friend, I would invite him to my birthday party.

5. If Xuan studied harder, she would be better at school.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6