Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Kết quả phép cộng 45,8 + 2 là:

Quảng cáo

 A. 46,0

 B. 47,8

 C. 65,8

 D. 45,0

Câu 2: (1 điểm): Kết quả phép trừ 65,7 – 5 là:

 A. 60,7

 B. 65,2

 C. 15,7

 D. 607

Câu 3: (1 điểm) 9,5 – x = 2,9. Giá trị của x là:

 A. 11,4

 B. 66

 C. 6,6

 D. 114

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép nhân 5,67 x2 là:

 A. 1134

 B. 11,34

 C. 1,134

 D. 113,4

Câu 5: (1 điểm) Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 35,5 mét vải, ngày thứ hai bán gấp đôi ngày thứ nhất và kém ngày thứ ba 3 mét. Cả ba ngày cửa hàng đó bán số mét vải là:

Quảng cáo

 A. 106,5 m

 B. 74 m

 C. 50 m

 D. 180,5 m

Câu 6: (1 điểm) Một thùng đựng 39,75 kg đường, người ta lấy ra 10,5 rồi lại lấy tiếp 5 kg đường nữa. Số đường trong thùng còn lại là:

 A. 29,25kg

 B. 24,25 kg

 C. 15,5 kg

 D. 29,2 kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

12,34 + 23,5  325,7 - 123,78  321 + 247,09  12,5 x 8

Câu 2: (2 điểm): Tổng của ba số là 6,9. Tìm ba số đó biết tổng số thứ nhất và số thứ hai là 3,5, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 5,7.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

Quảng cáo

 12,34 + 23,5 = 35,84

 325,7 - 123,78 = 201,92

 321 + 247,09 = 568, 09

 12,5 x 8 = 100

Câu 2: (2 điểm): Tổng của ba số là 6,9. Tìm ba số đó biết tổng số thứ nhất và số thứ hai là 3,5, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 5,7.

Bài giải

Số thứ ba là:

  6,9 - 3,5 = 3,4     (0,5 điểm)

Số thứ hai là:

  5,7 - 3,4 = 2,3     (0,5 điểm)

Số thứ nhất là:

  3,5 - 2,3 = 1,2     (0,5 điểm)

    Đáp số: 1,2; 2,3; 3,4     (0,5 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Kết quả phép cộng 56 + 2,98 là:

 A. 3,54

 B. 58,98

 C. 354

 D. 5898

Câu 2: (1 điểm): Kết quả phép trừ 423,7 – 34,45 là:

 A. 389,35

 B. 79,2

 C. 7,92

 D. 389,25

Câu 3: (1 điểm) 954,8 + x = 9989. Giá trị của x là:

 A. 9034,2

 B. 9035,8

 C. 44,1

 D. 90342

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép nhân 23,5 x 13 là:

 A. 3055

 B. 94

 C. 305,5

 D. 3,055

Câu 5: (1 điểm) Ba con gà cân nặng 10,7 kg. Con thứ nhất cân nặng 2,5 kg, con thứ hai nặng gấp đôi con thứ nhất. Con thứ ba nặng số ki – lô – gam là:

 A. 5kg

 B. 3,2 kg

 C. 8,2 kg

 D. 5,7 kg

Câu 6: (1 điểm) Một xe máy mỗi giờ đi được 40,5 km. Trong 5 giờ xe máy đó đi được số ki – lô – mét là:

 A. 202,5 km

 B. 2,025 km

 C. 200,5 km

 D. 2,005 km

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 12,3 + 34,56 + 8,7    b. 12,56 + 34,46 + 87,44 + 5,54

Câu 2: (1,5 điểm): Tìm x

2,3 2 + x = 14,32    x + 23,1 = 31,2 + 3,56

Câu 3: (1,5 điểm): Một cửa hàng ngày đầu bán được 44,5 kg gạo, ngày thứ hai bán được 53,5 kg, ngày thứ ba bán được bằng trung bình cộng của hai ngày đầu. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Kết quả phép cộng 356,7 + 12,98 là:

 A. 369,68

 B. 368,68

 C. 48,65

 D. 486,5

Câu 2: (1 điểm): Kết quả phép trừ 556 – 34,7 là:

 A. 522,7

 B. 20,9

 C. 521,3

 D. 5213

Câu 3: (1 điểm) x - 34,6 = 89. Giá trị của x là:

 A. 54,5

 B. 55,6

 C. 123,6

 D. 113,6

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép nhân 3,05 x 312 là:

 A. 951,6

 B. 95,16

 C. 941,6

 D. 94,16

Câu 5: (1 điểm) Trung bình mỗi ngày số thức ăn cho một trang trại nuôi gà là 40,5 kg. Số tạ thức ăn nuôi gà của trang trại trong 1 tuần lễ là:

 A. 283,5 tạ

 B. 290,5 tạ

 C. 2,835 tạ

 D. 2,905 tạ

Câu 6: (1 điểm): Tổng ba số là 10.Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 6,5. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 6,7.Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 6,8. Số thứ ba là:

 A. 3,3

 B. 3,2

 C. 2,5

 D. 3,5

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Tìm số tự nhiên x biết

 a. 2,25 +2,35 < x < 0,754 + 4,85

 b. 17+ 2,36 < x < 17,5 +3,13

Câu 2:(1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

 12,54 + 65,8 - 64,67

 45,9 - 35,12 + 12

 698 + 23,65 - 234,7

Câu 3: (1,5 điểm) Một lớp học có 3 tổ học sinh cùng nhặt giấy vụn. Tổ 1 và tổ 2 thu nhật được 25,3 kg. Tổ 1 và tổ 3 nhặt được 36,2 kg, tổ 2 và tổ 3 nhặt được 24,5 kg. Hỏi lớp học đó thu nhặt được bao nhiêu kg giấy loại ?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-1.jsp