Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 4 và 25 là:

Quảng cáo

 A. 0,16 %

 B. 1,6%

 C. 4 %

 D. 16%

Câu 2: (1 điểm): Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

 A. 24%

 B. 48%

 C. 20 %

 D. 0,24 %

Câu 3: (1 điểm) Số dư trong phép chia 25,65: 24 nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương là:

 A. 21

 B. 2,1

 C. 0,21

 D. 0,021

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 69,12 : 2,7 là:

 A. 2,56

 B. 25,6

 C. 256

 D. 26,5

Câu 5: (1 điểm) Một lớp học có 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và học sinh cả lớp là:

Quảng cáo

 A. 0,4 %

 B. 40 %

 C. 0,6 %

 D. 60 %

Câu 6: (1 điểm) Biết 6,5 lít dầu hỏa cân nặng 4,94 kg. Số lít dầu hỏa để cân nặng 7,6 kg là:

 A. 1 lít

 B. 10 lít

 C. 4,225 lít

 D. 100 lít

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tính:

a. 123,45 + 45,6: 5

b. 589 - 8,64 : (1,46 + 3,34)

c. 234 + (128,4 -73,2) : 24

d. Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án + 200 + 9%

Câu 2: (2 điểm): Công trường mua 43,5 tấn xi măng. Người ta đã dùng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số xi măng đó. Hỏi công trường còn lại bao nhiêu tạ xi măng ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tính: (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a. 123,45 + 45,6: 5

 = 123,45 + 9,12

 = 132,57

b. 589 - 8,64 : (1,46 + 3,34)

 = 589 - 8,64 : 4,8

 = 589 – 1,8

 = 587,2

c. 234 + (128,4 -73,2) : 24

 = 234 + 55,2: 24

 = 234 + 2,3

 = 236,3

d. Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án + 200 + 9%

 = 0,23 + 200 + 0,09

 = 200,23 + 0,09

 = 200,32

Câu 2: (2 điểm): Công trường mua 43,5 tấn xi măng. Người ta đã dùng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số xi măng đó. Hỏi công trường còn lại bao nhiêu tạ xi măng ?

Bài giải

Số xi măng đã dùng là:

  43,5: 10 = 4,35(tấn)     (0,75 điểm)

Số xi măng còn lại là:

  43,5 - 4,35 = 39,15(tấn)     (0,75 điểm)

  39,15 tấn = 391,5 tạ     (0,25 điểm)

    Đáp số: 391,5 tạ     (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 25 và 50 là:

 A. 0,5 %

 B. 5%

 C. 25%

 D. 50%

Câu 2: (1 điểm): Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

 A. 75%

 B. 50%

 C. 25%

 D. 30 %

Câu 3: (1 điểm) Số dư trong phép chia 45,8 : 3 nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương là:

 A. 2

 B. 0,2

 C. 0,02

 D. 0,002

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 3: 6,25 là:

 A. 0,48

 B. 0,048

 C. 4,8

 D. 48

Câu 5: (1 điểm) Một động cơ mỗi giờ tiêu thụ hết 0,6 lít dầu. Có 21 lít dầu thì động cơ đó chạy được trong số giờ là:

 A. 3 giờ

 B. 3,5 giờ

 C. 4giờ

 D. 4,5 giờ

Câu 6: (1 điểm) Một bước chân của Hương dài 0,4m. Hương phải bước số bước để đi hết đoạn đường dài 140m là:

 A. 56 bước

 B. 35 bước

 C. 560 bước

 D. 350 bước

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

 8,9 : 3,56   196 : 56   230,3 : 98   8 : 3,2

Câu 2: (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vị của mảnh đất hình chữ nhật đó?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 17 và 23 (nếu chỉ lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân của thương) là:

 A. 0,73 %

 B. 0,7391%

 C. 73,91 %

 D. 7,391%

Câu 2: (1 điểm): Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

 A. 25%

 B. 0,05%

 C. 0,5 %

 D. 5 %

Câu 3: (1 điểm) 4Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án ... 4,45. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. <

 B. >

 C. =

Câu 4: (1 điểm) Kết quả biểu thức 13,4 – 2,45 : 5 x2 là:

 A. 4,38

 B. 13,155

 C. 12,42

 D. 1,095

Câu 5: (1 điểm) Một vườn cây có 100 cây trong đó có 45 cây ăn quả còn lại là cây lấy gỗ. Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

 A. 0,45 %

 B. 45 %

 C. 0,55 %

 D. 55 %

Câu 6: (1 điểm) May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Có 25,5m vải thì may được nhiều nhất số bộ quần áo và còn thừa số mét vải là:

 A. 9 bộ thừa 3 mét vải

 B. 9 bộ thừa 0,3 mét vải

 C. 8 bộ thừa 0,3 mét vải

 D. 9 bộ thừa 0,03 mét vải

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tìm:

a. x - 0,89 = 13,5 : 4,5

b. x + 12,67 = 50,5 : 2,5

c. 25 : x = 16 : 10

d. 6,2 x x = 43,18 + 18,82

Câu 2: (2 điểm): Một lớp học có 32 học sinh trong đó có 12 học sinh trung bình còn lại là học sinh khá và giỏi. Số học sinh giỏi bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số học sinh khá. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh cả lớp ?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-1.jsp