Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 2)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tìm tỉ số phần trăm của 17 và 34 là:

Quảng cáo

 A. 34 : 17

 B. 17 : 34

 C. 17 x 34

 D. 34 x 17

Câu 2: (1 điểm): Tìm 20% của 40. Những cách tính đúng là:

 A. 40 : 20 x 100

 B. 40 x 100 : 20

 C. 40 x 20 : 100

 D. 40: 100 x 20

Câu 3: (1 điểm) Tìm một số biết 30% của nó là 561. Những cách tính đúng là:

 A. 561 : 30 x 100

 B. 561 : 100 x30

 C. 561 x30 : 100

 D. 561 x 100 : 30

Câu 4: (1 điểm) Một gia đình gửi tiết kiệm ngân hàng 300 000 000 đồng. Sau 3 tháng gia đình đó rút về cả tiền gửi và tiền lãi được tất cả 305 850 000 đồng. Lãi suất tiết kiệm một tháng của ngân hàng là:

 A. 65%

 B. 0,65%

 C. 0,065%

 D. 0,0065%

Câu 5: (1 điểm) Lớp 5B có 50 học sinh trong đó số học sinh nữ chiếm 64%. Số học sinh nam của lớp 5B là:

Quảng cáo

 A. 32 học sinh

 B. 19 học sinh

 C. 18 học sinh

 D. 17 học sinh

Câu 6: (1 điểm) Một xã trồng cây trên một quả đồi. Sau một năm số cây còn lại trên đồi là 1813 cây, tính ra số cây sống đạt 98% so với tổng số cây đã trồng. Tổng số cây xã đó đã trồng là:

 A. 1830 cây

 B. 1840 cây

 C. 1850 cây

 D. 1860 cây

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tính

a. 63,52 + 7,8 : 2 x 27,6

b. 12,8 x 45,2 : 4 + 55,36

Câu 2: (1 điểm): Một cửa hàng bán được 450 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 3: (1 điểm): Khi 80kg nước biển bốc hơi hết thì thu được 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tính (Mỗi câu đúng cho 1 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (1 điểm): Một cửa hàng bán được 450 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo ?

Bài giải

Số gạo của cửa hàng trước khi bán là:

  450 x 100 : 12,5 = 3600(kg) (0,5 điểm)

  3600kg = 3,6 tấn (0,25 điểm)

    Đáp số: 3,6 tấn (0,25 điểm)

Câu 3: (1 điểm): Khi 80kg nước biển bốc hơi hết thì thu được 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Bài giải

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

  2,8 : 80 = 0,035 (0,5 điểm)

  0,035 = 3,5% (0,25 điểm)

    Đáp số: 3,5% (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Kết quả phép tính 34,5% + 56% là:

 A. 90,5 %

 B. 90,5

 C. 40,1 %

 D. 40,1

Câu 2: (1 điểm): x - 7,02 = 19: 3,8. Giá trị của x là :

 A. x = 1,202

 B. x = 12,02

 C. x = 120,2

 D. x = 1202

Câu 3: (1 điểm) Viết số thập phân 0,857 thành tỉ số phần trăm là:

 A. 8,57%

 B. 857 %

 C. 85,7%

 D. 0,857%

Câu 4: (1 điểm) Khối lớp 5 của một trường Tiểu học có 250 học sinh. Cuối năm học khối lớp 5 có 20 học sinh xuất sắc. Tỉ số phần trăm của số học sinh xuất sắc và học sinh toàn khối lớp 5 là:

 A. 0,8%

 B. 80%

 C. 0,08%

 D. 8%

Câu 5: (1 điểm) Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng là 0,6% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Sau 3 tháng người đó rút cả tiền gửi và tiền lãi là:

 A. 11 800 000 đồng

 B. 10 018 000 đồng

 C. 10 180 000 đồng

 D. 10 280 000 đồng

Câu 6: (1 điểm) Một người đi xe máy từ A đến B. Sau khi đi được 78 km thì ngồi nghỉ tính ra người đó đã đi được 65% quãng đường. Người đó còn phải đi số ki –lô-mét nữa mới đến B là:

 A. 40 km

 B. 41km

 C. 42km

 D. 43 km

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính

 37,5 + 68,91   6,32 x 7,25   409,06 - 254   237,12 : 5,2

Câu 2: (2 điểm) Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 40% là học sinh giỏi, 20 % học sinh trung bình còn lại là học sinh khá không có học sinh yếu. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh khá ? (Giải bài toán bằng hai cách)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tìm tỉ số phần trăm của 283,5 và 420 là:

 A. 65,5%

 B. 66,5%

 C. 67,5%

 D. 68,5%

Câu 2: (1 điểm): Tìm 73,5% của 1052 là:

 A. 771,22

 B. 772,22

 C. 773,22

 D. 774,22

Câu 3: (1 điểm) Tìm một số biết 45,8% của nó là 421,36. Số phải tìm là:

 A. 930

 B. 920

 C. 910

 D. 900

Câu 4: (1 điểm) Trong kho gạo có 320 tấn gạo tẻ và 80 tấn gạo nếp. Số gạo nếp chiếm số phần trăm số gạo trong kho là:

 A. 25%

 B. 24%

 C. 22%

 D. 20%

Câu 5: (1 điểm) Trong vườn có 1800 cây trong đó 80% là cây ăn quả. Số cây ăn quả trong vườn là:

 A. 1440 cây

 B. 1450 cây

 C. 1540 cây

 D. 1340 cây

Câu 6: (1 điểm) Một đội công nhân phải sửa chữa một đoạn đường và đã sửa được 1911m đạt 78% kế hoạch. Theo kế hoạch đội đó phải sửa số mét đường nữa là:

 A. 2650m

 B. 2450m

 C. 2350m

 D. 2550

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tổng hai số bằng 0,25, thương hai số cũng bằng 0,25. Tìm hai số đó.

Câu 2: (1,25 điểm) Ba đoạn dây thép bằng nhau có tổng chiều dài là 37,11m. Hỏi 5 đoạn như thế dài bao nhiêu m ?

Câu 3: (0,75 điểm) Tính nhanh

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-1.jsp