Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 18

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính 257297 + 823308 là:

Quảng cáo

     A: 1080605

     B: 1080695

     C: 1080595

     D: 1070605

Câu 2: Giá trị của biểu thức 7250 : 125 + 250 : 125 là:

     A: 60

     B: 80

     C: 100

     D: 200

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5m25cm2 = ..........cm2

     A: 55

     B: 5500

     C: 5005

     D: 50005

Câu 4: Trung bình cộng của các số 96; 121 và 143 là:

     A: 110

     B: 115

     C: 120

     D: 125

Câu 5: Những số nào trong các số 1230; 2015; 3006; 20180;4565 chia hết cho 2 và 5.

Quảng cáo

      A. 1230; 3006, 20180

      B. 1230; 20180

      C. 2015; 4565

      D: 3006; 4565

Câu 6: Sô lớn nhất gồm năm chữ số khác nhau chia hết cho 2 là:

     A: 98765

     B: 98764

     C: 98763

     D: 98762

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm .

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải, ngày thứ hai bán được bằng số mét vải bán trong ngày đầu, ngày thứ ba bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải

Câu 3: Hãy tìm các chữ số x và y sao cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án chia hết cho cả 5 và 9.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là;

     (120 + 120 + 120× 2) : 3 = 160(m)

Câu 3: (3 điểm)

     y = 0 ; x = 2 hoặc y = 5 ; x = 6

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 18

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 99; 199; 1999; 2999; 3999

     A: 199

     B: 1999

     C: 3999

     D: 99

Câu 2: Tìm số bé nhất, biết rằng số đó chia cho 3 và chia cho 5 đều dư 1

     A: 16

     B: 6

     C: 26

     D: 1

Câu 3: Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm 17...08 để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 5 là:

     A: 1

     B: 2

     C: 3

     D: 0

Câu 4: Trong một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Số chia là:

     A: 47

     B: 48

     C: 49

     D: 50

Câu 5: Giá trị của biểu thức 495 × 128 – 78 × 495 là:

     A: 24750

     B: 24650

     C: 2475

     D: 247500

Câu 6: Sô bé nhất gồm năm chữ số khác nhau chia hết cho 5 là:

     A: 12354

     B: 10234

     C: 10235

     D: 12340

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Nối khẳng định với số thích hợp.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Tìm x

x : 25 = 1500      x × 16 - x × 6 = 56000

Câu 3: Hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh dài 120cm. Chiều rộng hình chữ nhật là một số có hai chữ số lớn hơn 90, vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3. Tính chiều dài hình chữ nhật?

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 18

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Những số nào sau đây không chia hết cho 3: 379; 178; 255; 489

     A: 379; 178

     B: 255; 489

     C: 379; 489

     D: 255; 178

Câu 2: Những số nào sau đây chia hết cho 9: 2467; 3708; 3184; 2025

     A: 2467; 3708

     B: 3708; 2025

     C: 3708; 2025; 2467

     D: 2467

Câu 3: Số bé nhất chia cho 2, cho 3 và cho 5 đều dư 1 là:

      A. 1

      B. 21

      C. 11

      D. 31

Câu 4: Với bốn chữ số 0; 1; 4; 5 viết được tất cả các số có ba chữ số khác nhau vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 là:

     A: 450; 540; 405

     B: 450; 405

     C: 145; 450; 540

     D: 145; 150

Câu 5: Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là số chia hết cho 9 vậy chữ số x là:

     A: 0

     B: 5

     C: 7

     D: 9

Câu 6: Chữ số nào điền vào ô trống để Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án chia hết cho cả 2; 3 và 5 :

     A: 2

     B: 5

     C: 9

     D: 0

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Điền vào chỗ chấm

      a. Các số có tổng các chữ số ............... thì chia hết cho 3.

      b. Các số có.................chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

      c. Các số có.................chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

      d. Các số có tổng các chữ số ............. thì không chia hết cho 9

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 18 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3: Tìm x, biết:

      a. x vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3 và 306 < x < 342

      b. x vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5 và 150 < x < 225

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.