Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2023

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2022

Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2022 cho 6 chuyên ngành đào tạo. Điểm dao động từ 18-20 điểm.

Cao nhất là ngành Sư phạm Mỹ thuật với 20 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2021

Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2021 cho 6 chuyên ngành đào tạo với cùng 18 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2020

Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2020 cho 6 chuyên ngành đào tạo. Điểm dao động từ 17-18,5 điểm.

Cao nhất là ngành Sư phạm Mỹ thuật với 18,5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2019

Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2019 cho 6 chuyên ngành đào tạo. Điểm dao động từ 15,75-21,75 điểm.

Cao nhất là ngành Sư phạm Mỹ thuật với 21,75 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2018

Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2018 cho 6 chuyên ngành đào tạo. Điểm dao động từ 16-17 điểm.

Cao nhất là ngành Sư phạm Mỹ thuật với 17 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2017

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
52140222 Sư phạm Mỹ thuật 15
52210103 Hội họa 15
52210104 Đồ họa 15
52210105 Điêu khắc 15
52210403 Thiết kế đồ họa 15
52210404 Thiết kế thời trang 15
52210405 Thiết kế nội thất 15

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-thua-thien-hue.jsp


Tài liệu giáo viên