Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2023

Với Đại học Nội vụ Hà Nội có điểm chuẩn thấp nhất 18,75 ngành Lưu trữ học (D01) và cao nhất là ngành Luật với 26,65 (C00), các ngành cao tiếp theo là Quản trị nhân lực với 26,35 (C00), Quản trị dịch vụ du lịch vã lữ hành 25,25 điểm (C00).

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2022

Năm 2022, điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội lấy điểm từ 15 - 25,25. Trong đó, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành lấy 23,25 - 25,25, tăng 6,25 so với năm ngoái.

Tại trụ sở chính, ngành Quản trị nhân lực, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), lấy điểm chuẩn cao nhất 27. Dù vậy, mức này giảm 1 điểm so với năm ngoái. Điểm chuẩn ngành Quản trị văn phòng lấy 26,75 điểm, Quản trị nhân lực 24.

Ngành có điểm chuẩn tăng mạnh nhất là Quản trị du lịch và lữ hành. Tại tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) và D15 (Văn, Địa, Tiếng Anh), ngưỡng trúng tuyển năm 2021 của ngành này là 17, năm nay tăng lên 23,25. Còn ở tổ hợp khối C00, điểm chuẩn năm nay là 25,25 điểm, cũng tăng 6,25 điểm so với mức 19 điểm năm ngoái.

Ngành Kinh tế tăng 3 điểm, từ 20,5 lên 23,5.

Điểm chuẩn tại hai phân hiệu thấp hơn, TP HCM từ 15 đến 22, Quảng Nam 15-18,25.

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2021

Năm 2021, điểm trúng tuyển từ cao nhất lên đến 28.0 điểm, mặt bằng điểm trúng tuyển tăng từ 2 điểm đến 4 điểm so với năm 2020. Trong đó, các ngành có số điểm khá cao đó là ngành Quản trị nhân lực lên đến 28.0 điểm, ngành Quản trị văn phòng cao nhất là 26.75 điểm, ngành Luật từ 23.5 điểm đến 25.5 điểm.

Các ngành như Luật, Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hoá Du lịch và chuyên ngành Văn hoá truyền thông)… đều có mức điểm trúng tuyển khá cao từ 17 đến 25.5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2020

Điểm trúng tuyển Đại học Nội vụ Hà Nội từ 14,5 đến 23, cho các ngành học của trường, đối với điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Năm 2020, điểm trúng tuyển từ cao nhất lên đến 23 điểm, mặt bằng điểm trúng tuyển tăng từ 0,5 đến 1 điểm so với năm 2019.

Trong đó, các ngành có số điểm khá cao đó là Quản trị văn phòng lên đến 23 điểm, Quản trị nhân lực điểm trúng tuyển lên đến 22,5 điểm, thí sinh trúng tuyển cao nhất là 28,65 điểm.

Các ngành như Luật, Văn hóa học (Chuyên ngành Du lịch và truyền thông)… đều có mức điểm trúng tuyển khá cao từ 16 đến 20 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019

Theo đó điểm trúng tuyển của trường năm nay có mặt bằng tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm 2018.

Các ngành lấy điểm trúng tuyển cao như: Quản trị nhân lực, điểm trúng tuyển từ 19,5 đến 21,5 (tùy theo khối thi), thí sinh trúng tuyển ngành này có số điểm cao nhất là 26,85.

Các ngành như Quản trị văn phòng, Luật, Văn hóa học (Chuyên ngành Du lịch và truyền thông)… đều có mức điểm trúng tuyển khá cao từ 19,5 - 22,5 điểm. Thí sinh có điểm cao nhất trường là 28,25 điểm thuộc chuyên ngành Quản lý nhà nước.

Điểm chuẩn chi tiết ở bảng dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2018

Theo đó, ngành Quản lý Nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm.. Các ngành còn lại dao động từ 14-23 điểm.

Bảng điểm chi tiết ở dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2017

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
52220342 Quản lý văn hóa (Học tại Hà Nội) C00 25.75
52220342 Quản lý văn hóa (Học tại Hà Nội) D01; C20 ; D15 22.75
52310201 Chính trị học (Học tại Hà Nội) C00 23
52310201 Chính trị học (Học tại Hà Nội) C19; C20; D66 20
52310205 Quản lý nhà nước (Học tại Hà Nội) A00 ; D01 21.75
52310205 Quản lý nhà nước (Học tại Hà Nội) A01 22.75
52310205 Quản lý nhà nước (Học tại Hà Nội) C00 24.75
52310205D Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam C00 21.5
52310205D Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam A00; A01; D01 18.5
52320202 Khoa học thư viện (Học tại Hà Nội) A00 18.75
52320202 Khoa học thư viện (Học tại Hà Nội) C00 20.75
52320202 Khoa học thư viện (Học tại Hà Nội) D01 ; D14 17.75
52320303 Lưu trữ học (Học tại Hà Nội) D01 ; D14; D15 16.5
52320303 Lưu trữ học (Học tại Hà Nội) C00 19.5
52320303D Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam C00 ; D01 ; D14; D15 15.75
52340404 Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội) C00 25
52340404 Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội) A00; A01; D01 22
52340404D Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam C00 20.5
52340404D Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam A00; A01; D01 17.5
52340406 Quản trị văn phòng (Học tại Hà Nội) D01;D14; D15 21.25
52340406 Quản trị văn phòng (Học tại Hà Nội) C00 24.25
52340406D Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam D01 ; D14; D15 16.5
52340406D Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam C00 19.5
52380101 Luật (Học tại Hà Nội) C00 23.5
52380101 Luật (Học tại Hà Nội) A00; A01; D01 20.5
52380101D Luật - Phân hiệu Quảng Nam C00 16.75
52380101D Luật - Phân hiệu Quảng Nam A00; A01; D01 15.5
52480104 Hệ thống thông tin (Học tại Hà Nội) A00; A01; A16; D01 15.5

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-ha-noi.jsp


Tài liệu giáo viên