Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2023

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - Đại học Huế hệ đại học chính quy cao nhất 20 điểm cho 2 chuyên ngành thú y, công nghệ thực phẩm. Các ngành còn lại lấy điểm từ 15 đến 16 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn ở bảng dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2021

Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2021 vào các ngành đào tạo.

Điểm chuẩn dao động trong khoảng từ 15 - 20,5 điểm. Trong đó ngành có điểm cao nhất là Thú y với 20,5 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn ở bảng dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2020

Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2020 vào các ngành đào tạo.

Điểm chuẩn dao động trong khoảng từ 15 - 19 điểm. Trong đó ngành có điểm cao nhất là Thú y với 19 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn ở bảng dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2019

Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế công bố điểm chuẩn 2019 vào các ngành đào tạo.

Điểm chuẩn dao động trong khoảng từ 13 - 16 điểm. Trong đó ngành có điểm cao nhất là Công nghệ thực phẩm với 16 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn ở bảng dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2018

Trong số 24 ngành học ở Đại học Nông Lâm - Đại học Huế thì cũng chỉ có ngành Thú y và Công nghệ thực phẩm có mức điểm chuẩn là 15 điểm, chăn nuôi 14 điểm, 21 ngành còn lại mức điểm chuẩn cũng chỉ 13 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn ở bảng dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm - Đại học Huế năm 2017

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
52440306 Khoa học đất 15.5
52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.5
52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử 15.5
52540102 Công nghệ thực phẩm 15.5
52540104 Công nghệ sau thu hoạch 15.5
52540301 Công nghệ chế biến lâm sản 15.5
52580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 15.5
52620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) 15.5
52620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y) 15.5
52620109 Nông học 15.5
52620110 Khoa học cây trồng 15.5
52620112 Bảo vệ thực vật 15.5
52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 15.5
52620116 Phát triển nông thôn 15.5
52620201 Lâm nghiệp 15.5
52620202 Lâm nghiệp đô thị 15.5
52620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.5
52620301 Nuôi trồng thủy sản 15.5
52620302 Bệnh học thủy sản 15.5
52620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản 15.5
52640101 Thú y 15.5
52850103 Quản lý đất đai 15.5
51620105 Chăn nuôi 10.25
51620301 Nuôi trồng thủy sản 10.25

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-thua-thien-hue.jsp


Tài liệu giáo viên