Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2023

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-BGDĐT ngày 21.7.2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo điểm sàn xét tuyển phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 của nhà trường như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm sàn xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm chuẩn đang được cập nhật....

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022

Năm 2022 trường xét tuyển 24 ngành với mức điểm từ 25 đến 33,95 điểm (Thang điểm 40).

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2021

Năm 2021 trường xét tuyển 22 ngành với mức điểm từ 22,07 đến 35,07 điểm (Thang điểm 40).

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020

Đại học Thủ đô Hà Nội công bố điểm trúng tuyển của 24 ngành đào tạo, ngành Quản trị khách sạn cao nhất với 30,2 điểm, theo thang 40.

Tất cả ngành của Đại học Thủ đô Hà Nội đều lấy điểm chuẩn theo thang 40. Ngoài Quản trị khách sạn, một ngành khác trên 30 điểm là Ngôn ngữ Trung Quốc (30,02).

Có một số ngành dưới 20 điểm như Giáo dục mầm non (19), Chính trị học (18), Quản lý công (18), Công nghệ kỹ thuật môi trường (18), Công tác xã hội (18).

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2019

Năm 2019 trường xét tuyển 31 ngành với mức điểm từ 18 đến 40 điểm.

Mức điểm ngành Giáo dục Thể chất hệ Cao đẳng tăng mạnh với mức điểm cao nhất là 40, theo sau là ngành Giáo dục Mầm non hệ Đại học với 30,5 điểm. Mức điểm thấp nhất là 18 với một số ngành như Chính trị học hệ Đại học, Việt Nam học hệ Đại học...

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2018

Điểm chuẩn đại học 2018 của trường dao động từ 19,83 đến 37,58 điểm. Dẫn đầu là ngành Giáo dục Mầm non với 37,58 điểm.

Nhiều ngành của Đại học Thủ đô Hà Nội có điểm trúng tuyển tăng, thậm chí có ngành tăng đến 10 điểm.

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có điểm trúng tuyển là 30,42 điểm; tăng gần 11 điểm so với năm 2017 (19,5 điểm).

Ngành Quản trị Khách sạn có điểm chuẩn là 30,75 điểm; tăng gần 10 điểm so với năm ngoái (21 điểm).

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2017

Đào tạo Đại học

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
52140114 Quản lý Giáo dục 21
52140201 Giáo duc Mâm non 36.75
52140202 Giáo dục Tiêu học 29.42
52140203 Giáo dục Đặc biệt 20
52140204 Giáo dục công dân 26
52140209 Sư phạm Toán học 25.75
52140211 Sư phạm Vật lý 28.67
52140217 Sư phạm Ngữ văn 20.92
52140218 Sư phạm Lịch sử 20.17
52220113 Viêt Nam hoc 21.42
52220201 Ngôn ngữ Anh 28.5
52220204 Ngôn ngữ Trung Quôc 26.17
52310201 Chính tri hoc 22
52340101 Quản trị kinh doanh 20
52380101 Luật 21.25
52460112 Toán ứng dụng 26.17
52480201 Công nehê thông tin 18.92
52760101 Công tác xã hội 20.92
52340103 Quản tri dich vu du lịch và lữ hành 19.5
52340107 Quản tri khách sạn 21
52510605 Logistics và quản lý chuôi cung ứng 20
52510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường 20

Đào tạo Cao đẳng

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
51140201 Giáo duc Mâm non 29.58
51140202 Giáo duc Tiêu hoc 25.5
51140206 Giáo duc Thê chât 26.25

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-ha-noi.jsp


Tài liệu giáo viên