Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2023

Học viện Nông nghiệp Việt Nam lấy điểm chuẩn dao động 16,5-24,5, cao nhất với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, theo công bố chiều 22/8.

Điểm chuẩn cao thứ hai là ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử 24, Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa 23.

Ngành lấy điểm chuẩn 16,5 - ngưỡng thấp nhất, là Khoa học môi trường. Một số ngành lấy chuẩn 17, gồm Quản lý đất đai, Bảo động sản và Môi trường, Xã hội học.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2023 cụ thể như sau:

TT

Nhóm ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

HVN01

Thú y

A00; A01; B00; D01

19,0

HVN02

Chăn nuôi thú y - thuỷ sản

A00; B00; B08; D01

17,0

HVN03

Nông nghiệp sinh thái

và Nông nghiệp đô thị

A00; A09; B00; D01

17,0

HVN04

Công nghệ kỹ thuật ô tô

và Cơ điện tử

A00; A01; A09; D01

24,0

HVN05

Kỹ thuật cơ khí

A00; A01; A09; D01

22,0

HVN06

Kỹ thuật điện,

Điện tử và Tự động hoá

A00; A01; A09; D01

23,0

HVN07

Logistics và Quản lý

chuỗi cung ứng

A00; A09; C20; D01

24,5

HVN08

Quản trị kinh doanh,

Thương mại và Du lịch

A00; A09; C20; D01

22,5

HVN09

Công nghệ sinh học và

Công nghệ dược liệu

A00; B00; B08; D01

18,0

HVN10

Công nghệ thực phẩm

và Chế biến

A00; B00; D07; D01

19,0

HVN11

Kinh tế và Quản lý

A00; C04; D07; D01

18,0

HVN12

Xã hội học

A09; C00; C20; D01

17,0

HVN13

Luật

A09; C00; C20; D01

21,5

HVN14

Công nghệ thông tin

và Kỹ thuật số

A00; A01; A09; D01

22,0

HVN15

Quản lý đất đai,

Bất động sản và Môi trường

A00; A01; B00; D01

17,0

HVN16

Khoa học môi trường

A00; A01; B00; D01

16,5

HVN17

Ngôn ngữ Anh

D01; D07; D14; D15

20,0

HVN18

Sư phạm công nghệ

A00; A01; B00; D01

19,0

Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2023

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Học viện như sau:

TT

Nhóm ngành

Tổ hợp xét tuyển

Phương thức XT 2
xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

HVN01

Thú y

A00; A01; B00; D01

19

HVN02

Chăn nuôi thú y - thuỷ sản

A00; B00; B08; D01

17

HVN03

Nông nghiệp sinh thái và
Nông nghiệp đô thị

A00; A09; B00; D01

16

HVN04

Công nghệ kỹ thuật
ô tô và Cơ điện tử

A00; A01; A09; D01

18

HVN05

Kỹ thuật cơ khí

A00; A01; A09; D01

18

HVN06

Kỹ thuật điện, Điện tử
và Tự động hoá

A00; A01; A09; D01

18

HVN07

Logistics và Quản lý chuỗi
cung ứng

A00; A09; C20; D01

20

HVN08

Quản trị kinh doanh,
Thương mại và Du lịch

A00; A09; C20; D01

18

HVN09

Công nghệ sinh học
và Công nghệ dược liệu

A00; B00; B08; D01

18

HVN10

Công nghệ thực phẩm
và Chế biến

A00; B00; D07; D01

19

HVN11

Kinh tế và Quản lý

A00; C04; D07; D01

18

HVN12

Xã hội học

A09; C00; C20; D01

16

HVN13

Luật

A09; C00; C20; D01

18

HVN14

Công nghệ thông tin
và Kỹ thuật số

A00; A01; A09; D01

19

HVN15

Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường

A00; A01; B00; D01

17

HVN16

Khoa học môi trường

A00; A01; B00; D01

16

HVN17

Ngôn ngữ Anh

D01; D07; D14; D15

18

HVN18

Sư phạm công nghệ

A00; A01; B00; D01

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành sư phạm

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) lấy điểm chuẩn năm 2022 trong khoảng từ 15 đến 23 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021

Năm 2021, Học viện Nông nghiệp vẫn giữ nguyên 3 phương thức tuyển sinh như năm trước là xét tuyển thẳng, xét học bạ và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngành điểm cao nhất: Logistic 23 điểm, mức điểm chuẩn trung bình là 17 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020

Theo đó, điểm chuẩn năm 2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam dao động từ 15-18,5.

Nhóm ngành Sư phạm Công nghệ lấy cao nhất 18,5, hai ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Nông nghiệp công nghệ cao cùng lấy 18.

Đây là 3/25 nhóm ngành có ngưỡng trúng tuyển từ 18 trở lên, còn lại đều lấy 15-16 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của từng chuyên ngành như sau:

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019

Cụ thể, mức điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm thuộc về 8 ngành Công nghệ sinh học chất lượng cao, Khoa học cây trồng tiên tiến, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan...

Mức điểm thấp nhất Học viện Nông nghiệp Việt Nam lấy là 17,5 điểm, với 20 ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Chăn nuôi thú ý,...

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2018

Điểm chuẩn 2018 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam dao động từ 14 đến 21 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2017

Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn
52620112 Bảo vệ thực vật 17.25
52620105 Chăn nuôi 17
52620113 Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan 19.75
52540104 Công nghệ sau thu hoạch 17
52420201 Công nghệ sinh học 20
52480201 Công nghệ thông tin 18.75
52540101 Công nghệ thực phẩm 22.5
52510210 Công thôn 22
52340301 Kế toán 18
52620110 Khoa học cây trồng 16.25
52440306 Khoa học đất 23
52440301 Khoa học môi trường 15.5
52620114 Kinh doanh nông nghiệp 16.25
52310101 Kinh tế 16
52620115 Kinh tế nông nghiệp 15.5
52520103 Kỹ thuật cơ khí 16.25
52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 16.25
52580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 20.5
52220201 Ngôn ngữ Anh 19.5
52620101 Nông nghiệp POHE 17
52620301 Nuôi trồng thuỷ sản 15.5
52620116 Phát triển nông thôn 15.5
52850103 Quản lý đất đai 16
52340101 Quản trị kinh doanh 18
52140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 25.5
52640101 Thú y 19.75
52310301 Xã hội học 20.25

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-ha-noi.jsp


Tài liệu giáo viên