Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)Cập nhật thông tin điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2024 chính xác nhất và các năm gần đây 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, .... Mời các bạn đón xem:

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Quảng cáo

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2023

Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm trúng tuyển
(Thang điểm 30)

Giáo dục thể chất   7140206 T00, T02, T05, T07 21.00

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2022

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2022 cho ngành Giáo dục thể chất với 19 điểm.

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2021

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2021 cho ngành Giáo dục thể chất với 25,88 điểm.

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2020

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2020 cho ngành Giáo dục thể chất với 17,5 điểm.

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2019

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2019 cho ngành Giáo dục thể chất với 17 điểm.

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2018

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế công bố điểm chuẩn năm 2018 như sau:

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 2024 (2023, 2022, ...)

Điểm chuẩn Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế năm 2017

Mã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
52140206 Giáo dục Thể chất T00 15
52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh T00 15

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


diem-chuan-cac-truong-dai-hoc-tai-thua-thien-hue.jsp


Tài liệu giáo viên